MATERIAŁY

MATERIAŁY Z VI CASHLESSCONGRESS

„W kierunku świata bezgotówkowego – zmieniająca się rola interesariuszy w ekosystemie płatności bezgotówkowych”

 

DZIEŃ 1

 

DZIEŃ 2

 

GALERIA