MATERIAŁY

MATERIAŁY Z VI CASHLESSCONGRESS

„W kierunku świata bezgotówkowego – zmieniająca się rola interesariuszy w ekosystemie płatności bezgotówkowych”

 

GALERIA

 

Dzień 1

Dzień 2

Gala