Robert łaniewski

W lutym 2012 roku objął stanowisko Prezesa Zarządu Fundacji Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego. Do końca stycznia 2012 roku pełnił funkcję Przewodniczącego Komitetu Wykonawczego Fundacji. Jednym z głównych zrealizowanych postulatów to istotna redukcja opłat od transakcji kartowych, które należały do najwyższych w Unii Europejskiej. Wcześniej przez ponad dwanaście lat zajmował stanowiska związane z zarządzaniem finansami Lotos Paliwa Sp. z o.o. W tym czasie pełnił funkcje: Członka Zarządu, Dyrektora Finansowego, Pełnomocnika Zarządu ds. Projektów Strategicznych oraz Prokurenta Spółki. Absolwent Finansów i Bankowości na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. President of Foundation for Development of Cashless Payments. In 2015 Mr. Laniewski was named the 3rd most influential Person in Polish Economy after spearheading the Foundation’s successful efforts culminating in significant decrease in credit card transactions charges, from one of the highest within the European Union. Prior to his career within the Foundation Mr Łaniewski had held a number of finance, operational and strategic management positions […]

Czytaj więcej