Program VIII Cashless Congress przechodzi ostatnie szlify…

W międzyczasie zachęcamy do zapoznania się z planowanymi blokami dyskusyjnymi:

 1. Zagadnienia prawne – Polska i Unia Europejska, teraźniejszość i oczekiwania na przyszłość
 2. Bezpieczeństwo obrotu bezgotówkowego dla wszystkich stron/uczestników rynku – rola zabezpieczeń, rola instytucji nadzorujących, nowe modele obsługi rynku, wyzwania związane z cyberbezpieczeństwem obrotu bezgotówkowego,
 3. Usługi płatnicze na poziomie lokalnym – wpływ samorządu terytorialnego, bankowości spółdzielczej, lokalnych organizacji przedsiębiorców i konsumentów
 4. Nowoczesne rozwiązania w Europie i na świecie – instrumenty płatnicze, start-up’y,  PayTech – giełda pomysłów i produktów – PayTech arena
 5. Udział detalistów w rozwijaniu płatności bezgotówkowych – wpływ nowoczesnych produktów na skłonność do aktywnego udziału w świecie bezgotówkowym (eParagon, VAS, sklep przyszłości)
 6. Konsumenci najważniejszymi odbiorcami nowoczesnych rozwiązań płatniczych – najważniejsze przyzwyczajenia, identyfikacja barier, walka z wykluczeniem
 7. Egzekwowanie prawa konsumenta do powszechnego użycia gotówki i elektronicznych instrumentów płatniczych – zadanie regulatorów rynku, polityków i wszystkich interesariuszy eko-systemu
 8. Program Wsparcia Obrotu Bezgotówkowego – wzorzec do naśladowania dla Polski i świata
 9. Trójmorze – najciekawsze rozwiązania, liderzy rynków, przyszłość usług płatniczych
 10. Edukacja społeczeństwa – niezbędny czynnik sukcesu nowoczesnych rozwiązań płatniczych
 11. Przyszłość infrastruktury płatniczej – tradycyjne terminale czy nowoczesne rozwiązania oparte na aplikacjach urządzeń przenośnych
 12. Dynamicznie zmieniająca się rola bezgotówkowych instrumentów płatniczych w budowaniu nowoczesnej i transparentnej gospodarki – współpraca administracji publicznej i komercyjnych interesariuszy rynku