RADA PROGRAMOWA X CASHLESS CONGRESS

Tadeusz Kościński
Tadeusz Kościński
były Minister Finansów
Honorowy Przewodniczący Rady Programowej
Dr Mieczysław Groszek
Dr Mieczysław Groszek
STOCKAMBIT SA
Przewodniczący Rady Programowej

Piotr Alicki
Piotr Alicki
Prezes Zarządu - Krajowa Izba Rozliczeniowa

Uznany ekspert branży bankowej, doświadczony w zarządzaniu złożonymi projektami z zakresu IT. Organizator i uczestnik wielu krajowych inicjatyw, mających na celu digitalizację procesów gospodarczych realizowanych we współpracy z sektorem bankowym i administracją publiczną.

W latach 1990-2010 pracował w Pomorskim Banku Kredytowym S.A. w Szczecinie, a po fuzji – w Banku Pekao S.A. W latach 2010-2016 był wiceprezesem PKO Banku Polskiego, odpowiedzialnym za obszar IT i Operacji.

Odpowiadał za budowę i wdrożenie systemu płatności mobilnych IKO, na bazie którego utworzono system płatności mobilnych BLIK. Pod kierownictwem Piotra Alickiego KIR wdrożył innowacyjne rozwiązania cyfrowe: m.in. mobilny podpis elektroniczny mSzafir, zdalny model weryfikacji tożsamości w oparciu o dane bankowe – mojeID, Trwały Nośnik oraz Sandbox Blockchain.

Były przewodniczący Rady Bankowości Elektronicznej ZBP i członek Rady Dyrektorów Visa Europe. Wieloletni członek Rady ds. Systemu Płatniczego działającej przy NBP, reprezentujący w przeszłości Pekao S.A. i PKO Bank Polski, a obecnie KIR.

Absolwent Wydziału Matematyki i Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Piotr Arak
Piotr Arak
Dyrektor - Polski Instytut Ekonomiczny
Analityk społeczno-gospodarczy, Dyrektor Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Wcześniej pracował w firmie doradczej Deloitte, centrum analitycznym Polityka Insight, Programie Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP), Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji oraz w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Absolwent polityki społecznej, studiów podyplomowych z metod statystycznych na Uniwersytecie Warszawskim oraz studiów MBA w Szkole Głównej Handlowej i na Uniwersytecie Montrealskim. W […]
Aleksandra Buczkowska
Aleksandra Buczkowska
Dyrektor zarządzająca ds. produktów i segmentów klienckich - mBank

Aleksandra Buczkowska, dyrektor zarządzająca ds. produktów i segmentów klienckich w Pionie Bankowości Detalicznej mBanku (Grupa Commerzbanku)

Aleksandra dołączyła do mBanku w 2010 r. z wieloletnim doświadczeniem pracy dla banków w roli doradcy z firmy „Wielkiej 4”. W mBanku tworzyła między innymi CRM operacyjny oraz rozwijała analityczny. Kierowała pracami rozwoju nowego biznesu m.in. mOKAZJI oraz platformy Real Time Marketingu. Wdrożyła w mBanku metodykę Agile Analytics i kulturę testów A/B w komunikacji bezpośredniej. Posiada również doświadczenie zarządzania Contact Center, gdzie rozwijała hybrydowy model kontaktu, czyli taki, w którym optymalne doświadczenie klienta zapewniają połączone siły człowieka oraz technologii. W obecnej roli w mBanku skupia się na kreowaniu wartościowych usług dla klientów indywidualnych oraz przedsiębiorców.

Prof. UEK dr hab. Jan Byrski
Prof. UEK dr hab. Jan Byrski
Partner - Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy
Specjalizuje się w zakresie prawnej ochrony informacji (danych osobowych, tajemnic zawodowych, tajemnicy przedsiębiorstwa), szeroko pojętego prawa rynku instytucji finansowych i usług płatniczych, IT i TMT, a w szczególności w prowadzeniu postępowań przed Prezesem NBP, Przewodniczącym KNF oraz Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych i sądami administracyjnymi. Doradza spółkom i instytucjom finansowym z rynku polskiego, jak i rynków międzynarodowych. Jest ekspertem prawnym Polskiej Izby Ubezpieczeń oraz Fundacji Rozwoju […]
Marcin Chruściel
Marcin Chruściel
CEO - Fenige
Dysponuje międzynarodowym doświadczeniem i osiągnięciami w obszarze bankowości detalicznej, kart i płatności, sprzedaży i rozwoju produktów, procesów M&A oraz start-up zdobyte w dużych europejskich i krajowych bankach, takich jak: PKO BP, Raiffeisen Bank Polska SA, Polbank EFG (EFG Eurobank Ergasias SA), i Bank Austria Creditanstalt. Od marca 2017 w Orange Polska odpowiadał za Mobilny Bank […]
Bartosz Ciołkowski
Bartosz Ciołkowski
Dyrektor Generalny na Polskę, Czechy i Słowację - Mastercard Europe
Dyrektor Generalny polskiego oddziału Mastercard Europe. Od stycznia 2014 roku Bartosz Ciołkowski jako Dyrektor Generalny polskiego oddziału Mastercard Europe jest odpowiedzialny za rozwój działalności firmy w Polsce. Do Mastercard dołączył w 2005 roku. Początkowo zajmował się rynkiem kart kredytowych w Polsce, Czechach, na Węgrzech i Ukrainie. Od 2009 roku był odpowiedzialny za rozwój konsultingowego działu […]
Janusz Diemko
Janusz Diemko
Co-Founder - Xelo Pay
Janusz Diemko posiada ponad 24-letnie doświadczenie w branży płatniczej w całym regionie EMEA, pracując w Polsce, Wielkiej Brytanii, Ukrainie, Rosji, zarządzając w Niemczech, Austrii, krajach bałtyckich, Czechach, Słowacji, Węgrzech. Zajmował stanowiska prezesa, dyrektora generalnego i regionalnego, dyrektor finansowy, dyrektor ds. Fuzji i przejęć, dyrektor ds. Rozwoju biznesu. W tych 24 latach zdobył rozległe doświadczenie w sektorze […]
Dr hab. Jakub Górka
Dr hab. Jakub Górka
Profesor - Uniwersytet Warszawski

Dr hab. nauk ekonomicznych, adiunkt na Uniwersytecie Warszawskim (Wydział Zarządzania), od 2016 r. ekspert i koordynator ds. FinTech i e-płatności w ZUS, od 2012 r. ekspert Komisji Europejskiej w Grupie Ekspertów ds. Rynku Systemów Płatności (PSMEG), w latach 2016-2017 lider biznesowy strumienia e-Daniny w programie rządowym „Od papierowej do cyfrowej Polski”, w latach 2012-2015 ekspert FROB. Przeprowadzał badania i pisał opinie dla Narodowego Banku Polskiego, Ministerstwa Finansów i podmiotów rynkowych. Autor i redaktor kilkudziesięciu artykułów i monografii naukowych, w tym autor „Interchange Fee Economics. To Regulate or Not to Regulate?”, 2018, Palgrave Macmillan (Springer Nature) oraz redaktor „Transforming Payment Systems in Europe”, 2016, Palgrave Macmillan, twórca Payments Drift Forum, laureat kilku nagród, m.in. e-Dukata na VII Cashless Congress za książkę habilitacyjną (2019) i nagrody Premiera RP za rozprawę doktorską (2009).

Prof. Dr Hab. Janina Harasim
Prof. Dr Hab. Janina Harasim
Kierownik Katedry Bankowości i Rynków Finansowych - Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Profesor nauk ekonomicznych (2015), kierownik Katedry Bankowości i Rynków Finansowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Jest autorką lub współautorką ponad 150 publikacji naukowych, w tym 9 monografii, np. Bankowość detaliczna w Polsce, 2005, 2008, 2011; Współczesny rynek płatności detalicznych – specyfika, regulacje, innowacje, 2013; Europe: The Shift from Cash to Non-Cash Transactions (w: Transforming Payment Systems […]
Paweł Jaroszek
Paweł Jaroszek
Członek Zarządu - Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Od stycznia 2014 r. Członek Zarządu Nadzorujący Pion Finansów i Realizacji Dochodów odpowiadający m.in. za zapewnienie płynności finansowej Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz zarządzanie aktywami Funduszu Rezerwy Demograficznej. Audytor tytularny Komisji Kontroli ISSA oraz wiceprzewodniczący Komisji Technicznej ISSA ds. poboru składek z tytułu ubezpieczenia społecznego, a także Przewodniczący Komitetu Sterującego w ramach Europejskiej Sieci ISSA (IEN).
Odpowiedzialny za wdrożenie projektu e-Składka w ZUS.
Karierę zawodową rozpoczął od pracy w Departamencie Gospodarki Pieniężnej Banku Energetyki SA. Z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych związany od 1999 r. początkowo jako Naczelnik Wydziału, później Wicedyrektor i Dyrektor Departamentu. W latach 2008-2010 Członek Zarządu Krajowego Funduszu Kapitałowego SA. Specjalista w dziedzinie finansów. Absolwent ekonomii oraz prawa, a także podyplomowych studiów menedżersko-finansowych oraz
z zakresu rachunkowości finansowej i zarządczej.
Odpowiedzialny m.in. za nadzór nad realizacją kluczowych projektów w Zakładzie związanych
z optymalizacją poboru składek na ubezpieczenia społeczne (Projekt e-Składka) oraz elektronizacją akt pracowniczych płatników składek (Projekt e-Akta).

Renata Juszkiewicz
Renata Juszkiewicz
Prezes Zarządu - POHiD
Od 1996 roku związana z koncernem METRO GROUP w Polsce. Od 2000 pełni funkcję Dyrektora Przedstawicielstwa METRO AG w Polsce, reprezentując koncern wobec władz państwowych, organizacji pozarządowych i zrzeszeń branżowych. Prezes Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji i Wiceprezydent Konfederacji Lewiatan. Wiceprezes EuroCommerce, przewodnicząca Rady ds. Handlu Europy Środkowo-Wschodniej, reprezentuje nowoczesny handel wobec instytucji unijnych w […]
Włodzimierz Kiciński
Włodzimierz Kiciński
Wiceprezes - Związek Banków Polskich

od kwietnia 2017 Wiceprezes Związku Banków Polskich
2015- 2017 Kurator Banku Polskiej Spółdzielczości SA
2012- 2013 KGHM Polska Miedź SA- Wiceprezes Zarządu ds. finansowych
2002- 2012 Nordea Bank Polska SA- Prezes Zarządu
1999- 2002 BGŻ Bank SA- Wiceprezes Zarządu
1995- 1998 Hypo- Bank Polska SA – Wiceprezes Zarządu
1994- 1995 Bayerische Hypotheken-und Wechsel-Bank AG, Monachium- Doradca
1991-1994 Narodowy Bank Polski – Dyrektor Departamentu Zagranicznego

Ukończył studia na Wydziale Handlu Zagranicznego SGH i na Wydziale Mechaniczno -Technologicznym Politechniki Warszawskiej. Studia podyplomowe odbył w Instytucie Teorii Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Jana Gutenberga w Moguncji. Ukończył również INSEAD Advanced Management Program w Fontainebleau. W latach 2009- 2011- Członek Komitetu Wykonawczego na Polskę, Rosję i kraje bałtyckie w Grupie NORDEA. Powołany w skład rad nadzorczych krajowych przedsiębiorstw i międzynarodowych instytucji gospodarczych, m.in. KIR S.A., PEKAO S.A., PZU S.A., KGHM International.

 

Jacek Kinecki
Jacek Kinecki
CEO - Przelewy24

Prezes Zarządu PayPro, odpowiedzialny za wyznaczanie strategicznego kierunku rozwoju spółki oraz kontynuowanie jej dynamicznego wzrostu. Z marką Przelewy24 związany jest od ponad 12 lat. W branży płatności zdobywał doświadczenie na zróżnicowanych stanowiskach menadżerskich – w tym od 2019 roku jako Chief Commercial Officer (CCO) oraz członek zarządu w P24Dotcard. Jego wieloletnie zaangażowanie w rozwój serwisu Przelewy24 przyczyniło się do sukcesu marki i zbudowaniu pozycji lidera na rynku operatorów płatności. W codziennej pracy wizję Klienta zamienia w pełnowartościowy produkt.

Prelegent podczas licznych imprez branżowych oraz szkoleń, ekspert Izby Gospodarki Elektronicznej. W trakcie swojej kariery współpracował z wieloma kluczowymi Partnerami i nadzorował wdrożenia rozbudowanych projektów w zakresie dedykowanych rozwiązań płatniczych.

Waldemar Korwin-Kowalewski
Waldemar Korwin-Kowalewski
Country Manager - Ingenico Polska

Waldemar Korwin-Kowalewski jako Country Manager odpowiada za sprzedaż i operacje na Polskę i kraje bałtyckie pod skrzydłami światowego lidera rozwiązań płatniczych, jakim jest Ingenico. Posiada ponad 10-letnie doświadczenie w sprzedaży, obsłudze klientów korporacyjnych i zarządzaniu projektami. Wywodzi się z acquiringu, gdzie był częścią działu sprzedaży dla klientów z segmentu Large Corporate, jednakże odpowiadał również za projekty oraz procesy operacyjne. Jest częścią Ingenico od października 2020 roku, gdzie zaczynał jako Key Account Manager, rozwijając relacje z kluczowymi klientami, oraz poszerzając portfolio istniejących produktów i usług. Obecnie pełni funkcję Country Managera.

Marek Kowalski
Marek Kowalski
Przewodniczący - Federacji Przedsiębiorców Polskich

Członek Prezydium Rady Dialogu Społecznego (RDS). Przewodniczący Rady Zamówień Publicznych – organu doradczo-opiniodawczego Prezesa UZP. Ekspert w zakresie zamówień publicznych, rynku pracy oraz zatrudnienia i rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

Od 2019 roku powołany do pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Zamówień Publicznych – organu doradczo-opiniodawczego Prezesa UZP. Do kompetencji Rady należy m.in. wyrażanie opinii dotyczących systemu zamówień publicznych, opiniowanie projektów aktów normatywnych, rocznego sprawozdania Prezesa UZP o funkcjonowaniu systemu zamówień, a także ustalanie zasad etyki zawodowej osób wykonujących zadania w systemie zamówień określone w ustawie – Prawo zamówień publicznych.

Od 2013 roku Marek Kowalski wchodził w skład Komisji Trójstronnej, a następnie od grudnia 2015 roku do grudnia 2018 roku Rady Dialogu Społecznego– instytucji powołanej przez Sejm Rzeczpospolitej Polskiej w celu osiągania kompromisu między pracodawcami, związkami zawodowymi a stroną rządową na etapie stanowienia prawa, gdzie przewodniczył również Zespołowi Doraźnemu ds. Zamówień Publicznych do października 2017 roku.

Od listopada 2010 roku przewodniczył także Podzespołowi do spraw outsourcingu w obiektach służby zdrowia. Również od 2010 roku uczestniczy w posiedzeniach komisji sejmowych i senackich RP związanych z sektorem zamówień publicznymi, rynkiem pracy oraz zatrudnieniem osób niepełnosprawnych.

W 2012 roku powołany przez Ministra Pracy do Krajowej Rady Konsultacyjnej do Spraw Osób Niepełnosprawnych.

Współzałożyciel Polskiego Stowarzyszenia Czystości, w którym od 2002 roku pełni funkcję Prezesa Zarządu. Od 2008 po przekształceniu PSC w Izbę Gospodarczą pełni w niej również funkcję Prezesa Zarządu. W latach 2005 – 2007 zajmował  stanowisko Wiceprezesa Zarządu Europejskiej Federacji Czystości. Od 2009 roku członek Zarządu Europejskiego ISSA World.

Utytułowany honorowym członkostwem International Supply Sanitary Asociation, a także przyznawaną przez ISSA World prestiżową nagrodę – Jack Ramaley Industry Distinguished Service Award.

Adrian Kurowski
Adrian Kurowski
Dyrektor - Visa
[:pl]Dyrektor Visa w Polsce[:en]Country Manager for Poland, Visa[:]
Robert Łaniewski
Robert Łaniewski
Prezes Zarządu - FROB
W lutym 2012 roku objął stanowisko Prezesa Zarządu Fundacji Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego. Do końca stycznia 2012 roku pełnił funkcję Przewodniczącego Komitetu Wykonawczego Fundacji. Jednym z głównych zrealizowanych postulatów to istotna redukcja opłat od transakcji kartowych, które należały do najwyższych w Unii Europejskiej. Wcześniej przez ponad dwanaście lat zajmował stanowiska związane z zarządzaniem finansami Lotos Paliwa […]
Dariusz Mazurkiewicz
Dariusz Mazurkiewicz
Prezes Zarządu - Polski Standard Płatności
Od 2017 roku CEO Polskiego Standardu Płatności prowadzącego popularny system płatności BLIK. W latach 2015-2017 wiceprezes zarządu BLIKA odpowiedzialny z rozwój produktowy i partnerski systemu. W latach 2010-2014 CEO w SkyCash Poland SA, gdzie stworzył od podstaw innowacyjną usługę płatności mobilnych SkyCash. Spółka osiągnęła pozycję najszybciej rosnącego polskiego start-upu w segmencie TMT, w regionie EMEA […]
Piotr Mieczkowski
Piotr Mieczkowski
Dyrektor Zarządzający - Fundacja Digital Poland
Posiada 17-letnie doświadczenie w projektach biznesowych i technicznych realizowanych w sektorze nowoczesnych technologii, w tym dla ministerstw oraz regulatorów rynku w regionie EŚW. Kieruje pracami Fundacji Digital Poland oraz doradza w nowych technologiach. EY, Plus, Cyfrowy Polsat, Orange, Shell, NCBiR. Ma praktyczne doświadczenie w zakresie transformacji cyfrowej, modelowania procesów biznesowych, doradztwa strategicznego i operacyjnego, regulacji rynku nowych technologii […]
Błażej Mika
Błażej Mika
Wiceprezes Zarządu - SGB Bank
Wiceprezes Zarządu, SGB Bank Od kilku lat związany z biznesem kartowym i bankomatowym w Banku Zachodnim WBK SA. Nadzoruje rozwój i strategię kont osobistych, kart kredytowych i debetowych oraz innych instrumentów płatniczych. Do jego zadań należy także nadzór nad programami lojalnościowymi, rozwój innowacji w kartach (mobile, NFC/HCE, portfele cyfrowe) i współpraca z innymi bankami w […]
Jarosław Mikos
Jarosław Mikos
Członek rady nadzworczej - Polskie ePłatności
Od 2017 CEO Polskich ePłatności, aktualne członek Rady nadzorczej. Posiada 15-letnie doświadczenie, osiągający sukcesy w zwiększaniu sprzedaży, transformacjach, restrukturyzacjach, fuzjach i przejęciach oraz optymalizacji kosztowej przedsiębiorstw. Twórca zwycięskich zespołów oraz inspirujący mentor. W ciągu dwóch lat kierowania grupą Polskie ePłatności, zatrudniającej ponad 500 pracowników, przeprowadził 3 transakcje zakupu spółek z branży terminalowej i ecommerce oraz […]
Wojciech Murawski
Wojciech Murawski
CCO - Blue Media

Absolwent Politechniki Gdańskiej Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki. Mgr Inż. Sieci telekomunikacyjnych i Zarządzania Projektami Teleinformatycznymi. Pierwsze kroki na swojej biznesowej drodze stawiał w korporacjach (Big Bank Gdański, Polkomtel S.A. (operator sieci Plus). Od 2007 roku w Grupie Blue Media już w roli prywatnego przedsiębiorcy i osoby zarządzającej. Od 3 lat z dumą wspiera projekt APLO prowadzony przez Instytut Humanites w roli mentora osób zarządzających placówkami oświatowymi.

Od zawsze w obszarze nowoczesnych technologii, najpierw w zakresie rozwiązań telekomunikacyjnych a obecnie w szeroko pojętych innowacjach w bankowości, ubezpieczeniach, sporcie, e-commerce i płatnościach. Wierzy w to, że technologia właściwie wykorzystywana może stać się najlepszym przyjacielem człowieka. Liczba wdrożonych skutecznie projektów i obserwacja efektów, które za sobą przyniosły zamieniły tą wiarę w sposób na biznesowe życie. Świadomy roli lidera, ale przy tym absolutny fan pracy w drużynie i mocy właściwie prowadzonych zespołów.

Mąż, tata Karoliny, Kacpra i Klary. Posiadacz dwóch radosnych psów i równie wesołych dwóch kotów. Kiedyś aktywny zawodnik piłki kopanej dzisiaj praktykujący pasjonat sportu we wszelkiej możliwej postaci.

Bartłomiej Nocoń
Bartłomiej Nocoń
Dyrektor - Związek Banków Polskich

Członek Zarządu Europejskiej Rady ds. Płatności (EPC) w Brukseli. Absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny) na kierunku międzynarodowe stosunki gospodarcze i polityczne, specjalność handel zagraniczny oraz stypendysta The Swedish School of Economics and Business Administration w Helsinkach. Od ponad 20 lat związany z obszarem bankowości cyfrowej oraz zarządzaniem finansami w kanałach elektronicznych. W latach 2007-2018 w Banku Pekao S.A. pełnił funkcję dyrektora zarządzającego i był odpowiedzialny za realizację strategii omnikanałowej obsługi klientów detalicznych oraz małych i średnich firm. W latach 2010-2018 był członkiem i wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej Contact Center – Centrum Bankowości Bezpośredniej Sp. z o.o w Krakowie. Przed dołączeniem do Grupy Pekao S.A., w latach 2003-2007 na stanowisku dyrektora operacyjnego w obszarze e-bankowości w Banku BPH S.A.

W 2020 r. Bartłomiej Nocoń dołączył do Związku Banków Polskich jako dyrektor Zespołu Systemów Płatniczych i Bankowości Elektronicznej. W styczniu 2021r. Bartłomiej Nocoń został wybrany do Zarządu Europejskiej Rady ds. Płatności (EPC) z siedzibą w Brukseli.

Ekspert w dziedzinie zastosowania nowoczesnych technologii w finansach oraz zarządzaniu projektami bankowości cyfrowej. Jest pomysłodawcą i współautorem szeregu innowacji bankowych, które w istotny sposób wpłynęły na dynamiczny rozwój systemu płatniczego oraz bankowości elektronicznej i mobilnej w Polsce w okresie ostatnich kilkunastu lat.

Dr Michał Nowakowski
Dr Michał Nowakowski
Head of NewTech - NGL Advisory
Dr Michal Nowakowski, r.pr. – pełni funkcję Head of NewTech w NGL Advisory w obszarze #fintech oraz #newtech, a także jest co-founderem w start-upie Ceforai zajmującym się. Ekspert fundacji AILAWTECH oraz współpracownik Śląskiego Centrum Inżynierii Prawa, Technologii i Kompetencji Cyfrowych – CyberScience. W swoim życiu zawodowym był związany min. z Bankiem Handlowym. Pracował w Narodowym Banku Polskim, Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego oraz […]
Łukasz Piechowiak
Łukasz Piechowiak
Head of Financial Services - Shoper S.A
Head of Financial Services w Shoper S.A od 2021 roku. Ekspert sektora fintech. Od 2019 roku prowadzi aktywną działalność edukacyjną m.in. w ramach studiów podyplomowych o finansowych technologiach na wielu polskich uczelniach ekonomicznych. W 2016 roku współtworzył serwis Fintek.pl do 2021 roku pełniąc funkcję redaktora naczelnego. W latach 2013-2016 Główny Ekonomista Bankier.pl. W latach 2016-2021 dyrektor działu analiz w Polskim Związku Instytucji […]
Prof. UMK, dr hab. Michał Polasik
Prof. UMK, dr hab. Michał Polasik
Dyrektor Centrum Gospodarki i Finansów Cyfrowych - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Profesor nadzwyczajny na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Dyrektor Centrum Gospodarki i Finansów Cyfrowych UMK. Autor ponad 90-ciu publikacji naukowych z zakresu bankowości cyfrowej i płatności detalicznych. W 2016 roku został laureatem Nagrody im. Prof. Remigiusza Kaszubskiego, ustanowionej przez Zarząd Związku Banków Polskich, w kategorii działalność naukowa za badania polskiego systemu płatniczego. […]
Jolanta Rycerz
Jolanta Rycerz
Prezes Zarządu - MyBenefit
Od początku kariery zawodowej związana z sektorem bankowym i rynkiem płatniczym. Karierę zawodową rozpoczęła w 1992 r. w bankowości detalicznej. W latach 1999 – 2005 brała udział w tworzeniu bankowości detalicznej Banku Handlowego w Warszawie (handlobank), później Citibank. W latach 2005 -2007 jako Dyrektor Zarządzający w Getin Banku budowała nową sieć sprzedaży połączonych banków, odpowiadała […]
Jan Sarnowski
Jan Sarnowski
były Podsekretarz Stanu - Ministerstwo Finansów
28 listopada 2019 r. powołany na stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów. Jan Sarnowski to ekspert w zakresie polskiego i niemieckiego prawa podatkowego. Doświadczenie zawodowe zdobywał w kancelariach doradztwa prawnego i podatkowego w Berlinie i Warszawie. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Uniwersytetu w Kolonii (LL.M.), a także podyplomowych studiów w zakresie prawa […]
Leszek Skiba
Leszek Skiba
Prezes Zarządu Banku - Bank Pekao
Prezes Zarządu Banku kierujący pracami Zarządu od kwietnia 2020 roku. Od 2015 roku pełnił funkcję Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów, gdzie odpowiadał za nadzór nad polityką makroekonomiczną oraz legislacją w zakresie podatkowym. Wspierał także prace legislacyjne związane z rynkami finansowymi i kapitałowymi, jak również przygotował koncepcję reformy systemu budżetowego. Od marca 2019 do kwietnia 2020 […]
Łukasz Sójka
Łukasz Sójka
CEO - Cube Investments

Łukasz Sójka, CEO Cube Investments Sp. z o.o. i ATOTA Sp. z o.o., jest zaangażowany jako founder w nowych inicjatywach biznesowych, głównie w obszarze ecommerce i digital. Zaangażowany w projekty Fundacji Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego niemal od początku jej funkcjonowania, obecnie członek Rady Fundacji.

Specjalizuje się szczególnie w projektach z obszaru e-commerce, digital, retail. Zainteresowany światem finansów i płatności, od lat zajmujący się szczególnie blisko obszarem marketingu. Posiada bogate doświadczenie w tych obszarach, jako dyrektor marketingu, strateg w agencji reklamowej. Autor wielu innowacyjnych rozwiązań, specjalista w zakresie programów lojalnościowych i motywacyjnych.

Prywatnie miłośnik aktywności: biega przed siebie, próbuje biegać za piłką, nie ucieka przed rowerem.

Łukasz Sójka jest absolwentem Programu MBA GFKM oraz Wydziału Administracyjnego Akademii Morskiej w Gdyni.

Aleksandra Sroka-Krzyżak
Aleksandra Sroka-Krzyżak
Head of Strategy and Chief of Staff - Allegro

Aleksandra Sroka-Krzyżak jest Head of Strategy and Chief of Staff od lipca 2021 roku. Jej rolą jest opracowanie długofalowej strategii Allegro oraz koordynacja jej wdrożenia. Wcześniej pełniła funkcję Head of Strategy w PKO Banku Polskim, gdzie stworzyła i wdrożyła strategię cyfryzacji banku „PKO Banking Platform”, a także była członkiem PKO Corporate Venture Capital Fund. Przed PKO Aleksandra była Partnerem w The Boston Consulting Group (BCG), gdzie zajmowała się projektami w sektorze finansowym i ubezpieczeniowym związanymi z transformacją cyfrową, otwartą bankowością, strategiami innowacji, w tym współpracą z fintechami, poprawą efektywności oraz procesami M&A. Zarządzała wieloma projektami za granicą i pracowała dla biur BCG w Nowym Jorku i Mediolanie. Jest absolwentką kierunku Finanse na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, studiowała również Analizę Finansową i Matematyczną na Uniwersytecie Malardalen w Szwecji.

Piotr Waś
Piotr Waś
Managing Director, Poland and CEE - SUNMI
Piotr Waś jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Krakowie. W latach 90. pracował w firmach, zajmujących się dostarczaniem rozwiązań z obszarów IT oraz systemów wspierających zarządzanie, takich jak: Qumak, Hogart czy Exact Software. Doświadczenie managerskie zdobywał m.in. w firmie Ingenico Group na stanowisku Dyrektora Zarządzającego na Europę Wschodnią, First Data na stanowisku Dyrektora Sprzedaży oraz w […]
Ewa Wernerowicz
Ewa Wernerowicz
Prezes Zarządu - Vivus Finance
Manager z wieloletnim doświadczeniem w międzynarodowych instytucjach finansowych. Ekspertka rynku fintech. Członek Rady Pracodawców RP, największej w Polsce organizacji zrzeszającej pracodawców. Odpowiada tam za obszar współpracy między start-upami, a korporacjami oraz ekosystemem usług finansowych. Uczestniczyła w tworzeniu nowych instytucji finansowych na polskim rynku – Polbank EFG, Citifinancial oraz Vivus Fiance, który został liderem rynku pożyczek […]
Dr Paweł Widawski
Dr Paweł Widawski
Prezes - Fintech Poland
Prezes Fundacji Fintech Poland oraz członek zarządu European Digital Finance Association, Kierownik Centrum Regulacji Usług i Technologii Finansowych UW, adiunkt  na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, niezależny członek rady nadzorczej PayU S.A. Wcześniej wiceprezes Fundacji Polska Bezgotówkowa, dyrektor Zespołu Systemów Płatniczych i Bankowości Elektronicznej w Związku Banków Polskich, członek Zarządu Europejskiej Rady ds. Płatności oraz […]
Zbigniew Wiśniewski
Zbigniew Wiśniewski
Wiceprezes Zarządu - Fundacja Polska Bezgotówkowa
Wiceprezes Zarządu Fundacji Polska Bezgotówkowa, od ponad 30 lat aktywny w branży płatniczej. Współtwórca polskiego rynku płatności kartowych i standardów obowiązujących na tym rynku, przez 13 lat członek zarządu PolCardu i First Data Polska (dawniej PolCard) odpowiedzialny za sprzedaż i produkty acquiringu, współzałożyciel Komitetu Agentów Rozliczeniowych. Absolwent Wydziału Handlu Zagranicznego SGH, członek-założyciel i członek Zarządu […]
Dr Grzegorz Wojtenko
Dr Grzegorz Wojtenko
CEO - Bee-Tech
Z wykształcenia dr inż. ze specjalnością z zakresu telekomunikacji, absolwent Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej. Otrzymał stopień doktora po złożeniu dysertacji z zakresu kryptografii i kart mikroprocesorowych. Związany z branżą płatniczą od 1997 roku. Swoją karierę zawodową zaczynał w firmie Elbank S.A. jako oficer bezpieczeństwa informacyjnego, gdzie uczestniczył we wdrożeniu systemu kartowego dla […]

Czekasz na kolejną edycję?

Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

logo CC X biale PNG
KONTAKT 
Ellipse 8

Public Relations

Jakub Jankowski

jakub.jankowski@frob.pl

+48 609 088 083

Anna Hajduk

Marketing

Anna Hajduk

anna.hajduk@frob.pl

+48 570 162 040

ORGANIZATOR

Fundacja Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego

ul. Kruczkowskiego 4b lok. 13

00-412 Warszawa

NIP: 5222990098

frob logo png
OBSERWUJ NAS