dr Mieczysław Groszek

dr Mieczysław Groszek

Przewodniczący rady nadzorczej StockAmbit SA

Od 1990 r. związany jest z bankowością: Bank Własności Pracowniczej SA (dziś Bank Nordea Polska SA) jako wiceprezes zarządu; Polski Bank Rozwoju SA kolejno jako główny ekonomista Banku, członek, wiceprezes i prezes zarządu; BRE Bank SA jako wiceprezes zarządu; MHB Mitelleuropäische Handelsbank AG Deutsch-Polnische Bank we Frankfurcie nad Menem jako dyrektor generalny, a potem prezes. W latach 2002-2010 – prezes zarządu BRE Leasing Sp. z o. o. Od grudnia 2010 r. pełni funkcję wiceprezesa Związku Banków Polskich.

W latach 1973-1989 - pracownik naukowy na stanowiskach asystenta i adiunkta w Katedrze Ekonomii SGH .

Jest doktorem ekonomii i autorem wielu publikacji naukowych.

Współzałożyciel i prezes zarządu Fundacji Polska Bezgotówkowa w latach 2017-2021.

Obecnie przewodniczący Rady nadzorczej STOCKAMBIT SA, platformy crowdfundingowej.