Adam Łącki

[:pl]Adam Łącki, Prezes Zarządu Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej S.A. Jest absolwentem Akademii Medycznej w Poznaniu o specjalności zarządzanie jednostkami służby zdrowia. Swoją karierę zawodową rozpoczął w polskim oddziale koncernu Johnson&Johnson, gdzie z czasem został regionalnym szefem sprzedaży. Następnie kierował kilkoma oddziałami firm windykacyjnych. Od 1 marca 2005 roku pełni funkcję prezesa Zarządu Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej SA. Pod jego kierownictwem KRD stało się trwałym elementem polskiej gospodarki, tworząc ogólnopolski system wymiany informacji gospodarczych. W 2014 roku został wybrany na wiceprzewodniczącego Komitetu Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce, a w październiku 2017 roku powołano go na stanowisko wiceprezesa Zarządu Polskiego Związku Pracodawców Prywatnych Banków i Instytucji Finansowych. Adam Łącki był wielokrotnie wyróżniany przez prasę finansową za swoją działalność. M.in. w 2017 roku znalazł się na liście 25 najlepszych menedżerów roku  magazynu Home&Market, a w 2018 Gazeta Finansowa umieściła go roku liście 25 finansistów roku 2017.[:en]President of the Management Board of the KRD Economic Information Bureau. He is a graduate of the Medical Academy in Poznań, specializing in the management of health care units. He started his professional career at the Polish branch of Johnson & Johnson, where he became regional sales chief. Then he managed several branches of debt collection companies. Since March 2005, he has been the President of the Management Board of the KRD Economic Information Bureau. Under his leadership, the KRD has become a permanent element of the Polish economy, creating a nationwide system of economic information exchange. In 2014 he was elected as the vice-chairman of the Conference Committee of Financial Enterprises in Poland, and in October 2017 he was appointed for the position of the Vice-President of the Management Board of the Polish Association of Private Employers of Banks and Financial Institutions. Adam Łącki has been awarded many times by the financial press for his activity. Among others in 2017, he was on the list of the 25 best managers of the year, by the Home & Market magazine, and in 2018 ‘Gazeta Finansowa’ placed him on the list of 25 financiers of the year 2017th.[:]