Adam Marciniak

Wiceprezes Zarządu Banku PKO BP nadzorujący Obszar Informatyki.
Z Grupą Kapitałową PKO Banku Polskiego związany od 2011 roku. W latach 2011-2017
Dyrektor Pionu Rozwoju i Utrzymania Aplikacji PKO Banku Polskiego, od 2011 do 2014
wiceprezes Inteligo Financial Services SA., do 2017 Członek Rady Nadzorczej PKO Banku
Hipotecznego SA i obecnie Przewodniczący Rad Nadzorczych PKO BP Finat Sp. z o.o.
oraz Operatora Chmury Krajowej.
Wcześniej Dyrektor Operacyjny Biura Rozwoju i Zarządzania Kanałami Elektronicznymi
w Banku Pekao SA oraz Dyrektor Departamentu Informatyki w Centralnym Domu
Maklerskim Pekao SA.
Przewodniczy prezydium Rady ds. Bankowości Elektronicznej przy Związku Banków
Polskich oraz Grupie Ekspertów ds. IT przy Ministerstwie Finansów.
W latach 2016-2018 był Członkiem Rady Architektury IT przy Komitecie Rady
Ministrów ds. Cyfryzacji oraz Rady Informatyzacji przy Ministrze Zdrowia. Na przełomie
2015/2016 współtworzył Bankowe Centrum Cyberbezpieczeństwa.
Laureat licznych branżowych nagród i wyróżnień. Został uhonorowany tytułem
„Ambasadora Gospodarki Elektronicznej” przyznanym podczas X Kongresu Gospodarki
Elektronicznej oraz Diamentem CIO przyznanym przez jury konkursu CIO Roku 2015,
organizowanego przez International Data Group Poland S.A. Jest zdobywcą nagrody
specjalnej „Innowator rynku bankowego 2015 roku” Miesięcznika Finansowego BANK i
Medalu Mikołaja Kopernika Związku Banków Polskich w 2016 roku. Zdobył również
tytuł „Lider Cyfryzacji Sektora Bankowego 2018” nadany przez Członków Forum
Technologii Bankowych 2018 za osiągnięcia i projekty realizowane w ramach Grupy
Kapitałowej PKO Banku Polskiego, jak również dla całego sektora bankowego.
Absolwent Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie, Politechniki Warszawskiej
oraz Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie.