Krzysztof Adamski

BetterPOS to fintechowa platforma oferująca produkty oparte o infrastrukturę i mechanizmy płatności bezgotówkowych. Jednym z projektów BetterPOS jest Donateo, czyli technologiczna platforma fundraisingu cyfrowego, wykorzystująca najnowocześniejsze rozwiązania w zakresie płatności bezgotówkowych na rzecz sektora non-profit. Donateo łączy organizacje dobroczynne z biznesem odpowiedzialnym społecznie oraz darczyńcami.

Misją Donateo jest stworzenie kultury dobroczynności poprzez dostarczenie możliwości prostej i przyjemnej pomocy innym. Aspiracją Donateo jest upowszechnienie autorskich rozwiązań fundraisingowych na skalę, w której każdy, niezależnie od miejsca i czasu, będzie mógł skorzystać z okazji do przekazania drobnej kwoty na cele dobroczynne.

Platforma Donateo wprowadza jako pierwsza w Polsce transparentny i innowacyjny system mikrodonacji. Wszystkie opcje datkowania poprzez Donateo gwarantują szybkie, bezproblemowe i przejrzyste wsparcie: darowizna trafia bezpośrednio na konto organizacji dobroczynnej.