Agnieszka Wachnicka

Agnieszka Wachnicka – absolwentka Szkoły Głównej Handlowej na kierunku Finanse i Bankowość. W
latach 2004-2015 pracowała w Departamencie Rozwoju Rynku Finansowego Ministerstwa Finansów,
początkowo na stanowiskach specjalistycznych, później na stanowisku zastępcy dyrektora.
Zajmowała się regulacją rynku finansowego, w szczególności w obszarze bankowości oraz usług
płatniczych. Uczestniczyła w kształtowaniu regulacji rynku finansowego na poziomie wspólnotowym
(m.in. PSD2, PAD, PRIIP, MCD). Od listopada 2015 r. do sierpnia 2018 r. zajmowała stanowisko
dyrektora Wydziału Klienta Rynku Bankowo – Kapitałowego w Biurze Rzecznika Finansowego. W
latach 2013-2015 członek Rady Nadzorczej Banku Gospodarstwa Krajowego. Od 1 lipca 2017 r.
członek grupy konsultacyjnej przy Komitecie Stałym ds. Ochrony Inwestorów i Pośredników
Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA). Od dnia 1 września 2018 r.
pełni funkcję Prezesa Zarządu Fundacji Rozwoju Rynku Finansowego.