Aleksander Naganowski

Jest odpowiedzialny za zespół rozwoju nowego biznesu, który skupia się na innowacjach płatniczych oraz na współpracy z nowymi partnerami technologicznymi
i biznesowymi, takimi jak operatorzy telekomunikacyjni, producenci sprzętu, dostawcy usług cyfrowych i oprogramowania. Koordynuje rozwój takich technologii jak HCE, Masterpass czy tokenizacja. Odpowiada także za współpracę ze startupami i szukanie nowych formuł współpracy biznesowej z partnerami w ramach otwartych ekosystemów.

Aleksander dołączył do zespołu Mastercard w 2011 roku. Karierę rozpoczął po okresie pracy naukowej w dziedzinie sztucznej inteligencji i przetwarzania obrazów w Polsce i we Francji. Doświadczenie zawodowe zdobywał przez ponad dziesięć lat jako kierownik projektów oraz inżynier w dziedzinie usług informatycznych, telekomunikacyjnych oraz mobilnych. Pracował w Grupie France Telecom w Polsce jako kierownik kluczowych projektów w obszarze innowacji IT oraz rozwoju sieci. Następnie, po przejściu do Polkomtela był odpowiedzialny za grupę projektów strategicznych w Departamencie Strategii oraz w zespole Business Development – między innymi za projekty dotyczące płatności mobilnych.

He leads the new business development team in Poland, focusing on innovations in payments and cooperation with new technological and business partners, such as telecom operators, device manufacturers, digital service and software providers. He is responsible for development of emerging payment technologies – HCE, Masterpass, tokenization services etc., also for cooperation with startups and seeking new forms of business cooperation with partners within open ecosystems.

Aleksander joined Mastercard Europe in 2011. He began his career after a period of academic work on the field of artificial intelligence and image processing in Poland and France. He is an experienced project manager and engineer with over 10 year of experience in IT, telco and mobile services. He worked for France Telecom Group in Poland as a manager of key IT innovation and network development projects. After his move to Polkomtel, he was responsible for a group of strategic projects in the Strategy Department and in the Business Development team, including mobile payment projects.[:]