Alicja Łosowska

W Kontomatik, wiodącym polskim fintechu zajmującym się tworzeniem innowacyjnych usług dla
sektora finansowego, jako Compliance Manager odpowiada za dostosowywanie procedur spółki
do aktualnych wymagań i stanu prawnego, a także za aktywną komunikację i stały dialog z
organami nadzorczymi.

Od ponad 10 lat związana ze środowiskiem prawniczym. Doświadczenie w zakresie
compliance zdobywała w BNP Paribas Bank Polska, gdzie brała udział w kluczowych
projektach wdrożeniowych w banku w kontekście zapewnienia zgodności z regulacjami
prawnymi, wewnętrznymi i grupowymi oraz standardami rynkowymi. Pracowała także w
Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie, gdzie prowadziła sprawy z zakresu
nadzoru nad podległymi jednostkami.

Radca prawny. Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie na kierunku
prawo oraz studiów na kierunku American Law organizowanym przez znaną amerykańską
uczelnię Kent College of Law Illinois we współpracy z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana
Pawła II.