Piotr Alicki

Uznany ekspert branży bankowej, doświadczony w zarządzaniu złożonymi projektami z zakresu IT. Organizator i uczestnik wielu krajowych inicjatyw, mających na celu digitalizację procesów gospodarczych realizowanych we współpracy z sektorem bankowym i administracją publiczną.

W latach 1990-2010 pracował w Pomorskim Banku Kredytowym S.A. w Szczecinie, a po fuzji – w Banku Pekao S.A. W latach 2010-2016 był wiceprezesem PKO Banku Polskiego, odpowiedzialnym za obszar IT i Operacji.

Odpowiadał za budowę i wdrożenie systemu płatności mobilnych IKO, na bazie którego utworzono system płatności mobilnych BLIK. Pod kierownictwem Piotra Alickiego KIR wdrożył innowacyjne rozwiązania cyfrowe: m.in. mobilny podpis elektroniczny mSzafir, zdalny model weryfikacji tożsamości w oparciu o dane bankowe – mojeID, Trwały Nośnik oraz Sandbox Blockchain.

Były przewodniczący Rady Bankowości Elektronicznej ZBP i członek Rady Dyrektorów Visa Europe. Wieloletni członek Rady ds. Systemu Płatniczego działającej przy NBP, reprezentujący w przeszłości Pekao S.A. i PKO Bank Polski, a obecnie KIR.

Absolwent Wydziału Matematyki i Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.