Andrzej Reich

[:pl]

Ukończył studia na Uniwersytecie Warszawskim na wydziale Fizyki (1973) oraz MBA (1994). W latach 1973 – 1992 pracował w Instytucie Fizyki PAN. W latach 1992 – 1998 brał uczestniczył we wdrażaniu programu pomocowego dla polskiego sektora finansowego, finansowanego przez unijny fundusz PHARE. Od roku 1998 do 2007 kierował Biurem Polityki Nadzorczej GINB W Narodowym Banku Polskim. W latach 2008 – 2011 był doradcą w Narodowym Banku Polskim. Od 2012 roku kieruje Departamentem Regulacji Bankowych i Instytucji Finansowych w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego. Członek wielu nadzorczych komitetów i grup roboczych w Polsce i w Unii Europejskiej. Od roku 2004 do 2010 członek Komitetu Europejskich Nadzorców Bankowych (CEBS), w latach 2006 – 2009 członek Biura Zarządzającego CEBS, od października 2007 do maja 2008 Wiceprzewodniczący CEBS. Członek Zarządu Europejskiego Organu Nadzoru Bankowego.

[:en]

Graduated from the Warsaw University Faculty of Physics (1973) and an MBA (1994). In the years 1973 – 1992 he worked at the Institute of Physics. In the years 1992 – 1998 he participated in the implementation of the aid program for the Polish financial sector, financed by the EU PHARE. From 1998 to 2007 headed the Office of Policy Board GINB the Polish National Bank. In the years 2008 – 2011 he was an advisor to the Polish National Bank. Since 2012 directs the Department of Regulatory Banking and Financial Institutions in the Office of the Financial Supervision Commission. Member of many supervisory committees and working groups in Poland and in the European Union. From 2004 to 2010, member of the Committee of European Banking Supervisors (CEBS), in the years 2006 to 2009 a member of the Executive Bureau of CEBS, from October 2007 to May 2008 Deputy Chairman of the CEBS. Member of the European Banking Authority.

[:]