Artur Granicki

Artur Granicki, jest założycielem Platformy Navigator Crowd i odpowiada za bieżące zarządzanie jej działalnością. Artur Granicki jest ekspertem w dziedzinie rynku kapitałowego oraz nowych technologii, posiadającym kilkunastoletnie doświadczenie w branży finansowej i prawnej. Doświadczenie zawodowe zdobywał zarówno w instytucjach finansowych i renomowanych kancelariach prawnych, jak i w Komisji Nadzoru Finansowego, m.in. jako twórca i pierwszy Dyrektor Departamentu Innowacji Finansowych Fintech. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w zakresie doradztwa prawno-biznesowego dla instytucji finansowych, funduszy Venture Capital, akceleratorów technologicznych oraz spółek technologicznych. Brał udział w kilkudziesięciu projektach finansowania venture capital dla startupów, a także w projektach finansowania dłużnego i akcyjnego na łączną kwotę kilku miliardów złotych. W trakcie swojej kariery doradzał licznym instytucjom publicznym w zakresie prawnego uregulowania rynku finansowego oraz przepisów dotyczących nowych technologii finansowych, w tym Komisji Europejskiej podczas planowania założeń Nowej Unii Rynków Kapitałowych. Absolwent Wydziału Prawa na UMCS w Lublinie oraz studiów podyplomowych z zakresu Prawa Spółek oraz Prawa Rynku Kapitałowego na Uniwersytecie Warszawskim. Od 2013 roku posiada tytuł Radcy Prawnego.