Artur Piechocki

[:pl]Radca prawny wpisany na listę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz studiów podyplomowych w zakresie Prawa Własności Intelektualnej na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Specjalizuje się w prawie technologii informacyjnych oraz komunikacyjnych (ICT), fintech, ochronie danych i prywatności orazcyberbezpieczeństwie.Posiada blisko 20-letnie doświadczenie w doradztwie prawnym na rzecz spółek polskich i międzynarodowych, głównie z sektora bankowości, finansów, IT, energetyki, telekomunikacji i mediów.

Współzałożyciel Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji (PIIT), którego pracom przewodniczył, a obecnie jest członkiem jego Rady, oraz współtwórca orzecznictwa domenowego w Sądzie Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej (KIG).

Jest ekspertem Europejskiej Agencji  ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (European Network and Information Security Agency (ENISA) w zakresie doradztwa regulacyjnego, ochrony prywatności i danych osobowych. Współpracuje również z Internet Corporation for AssignedNames and Numbers (ICANN) oraz Światową Organizacją Własności Intelektualnej (WIPO), a w przeszłości Council of EuropeanNational Top Level DomainRegistries (CENTR). Był także uczestnikiem spotkań Międzynarodowej Unii Telekomunikacyjnej (ITU), a obecnie współpracuje z Fundacją Bezpieczna Cyberprzestrzeń. Jest członkiem Grupy Operatorów Telekomunikacyjnych oraz Komitetu Mediów Elektronicznych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji (PIIT).

Przez wiele lat pracował jako Doradca ds. prawnych i polityki domenowej rejestru PL w Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej (NASK), reprezentując Rejestr w Polsce i w organizacjach międzynarodowych.

Prawnik rekomendowany przez Media Law International 2017 w dziedzinie prawa mediów, telekomunikacji i Internetu.[:en]Legal advisor with 20 years’ experience, admitted to the Warsaw Bar of Legal Advisors. Graduated from the Faculty of Law at the Adam Mickiewicz University in Poznań. Artur specializes in information and communication technology law (ICT).

Artur is a co-founder of the Domain Names Arbitration Court at the Polish Chamber of Information Technology and Telecommunications (PIIT), where he headed the legal works and now he acts as a member of the Council, and a co-founder of domain case law at the Arbitration Court at the Polish Chamber of Commerce (KIG).

Artur is an expert at the European Network and Information Security Agency (ENISA) in regulatory, privacy and data protection. He cooperates with the Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) and the World Intellectual Property Organization (WIPO) and in the past has cooperated with the Council of European National Top Level Domain Registries (CENTR). He is an active participant in International Telecommunication Union (ITU) meetings and counsel to the Cyber Security Foundation. Artur cooperates with the Foundation for Cybersecurity on a daily basis.

Previously, Artur worked as a general legal counsel at the Research and Academic Computer Network (NASK), representing the PL Register in Poland and international organizations.

Artur is the author of numerous speeches, panel sessions, seminars and publications in Poland and abroad, mainly focusing on new technologies law including internet domain names, telecommunications law and IP protection. He has many years of expertise in relations with international organisations, for whom he has prepared studies and reports as well as verifying documents.

Artur is a recommended lawyer by Media Law International 2017 in media, telecommunications and Internet law.[:]