Jakub Barwaniec

CEO & Co-founder startupu Pergamin. Prawnik ze specjalizacją prawa handlowego oraz wykładowca studiów podyplomowych z zakresu Prawa Międzynarodowego
Obrotu Handlowego na WPiA Uniwersytetu Łódzkiego. Posiada ponad 8-letnie doświadczenie w prowadzeniu usług prawnych dla biznesu. Jest współzałożycielem
startupu Pergamin, który od 2017 roku buduje rozwiązania online dla biznesu umożliwiając tworzenie, negocjowanie i podpisywanie umów oraz jest jednym z najszybciej rozwijających się startupów z branży legal tech w CEE.