Beata Wiśnicka

Jestem niezależnym AML/ KYC ekspertem oraz trenerem. Moje bogate życie zawodowe i współpraca z wieloma instytucjami obowiązanymi umożliwiła mi baczną analizę i ocenę światowych systemów AML, a tym samym wypracowanie przeze mnie innowacyjnego podejścia do efektywnego wprowadzania procesów AML. Na pierwszym miejscu stawiam ochronę człowieka, który jest ofiarą procesu prania pieniędzy i finansowania terroryzmu. Wymagam kreatywności, świadomości oraz najwyższej jakości wykonywanej pracy przez zespoły AML. Na moje prelekcje i szkolenia chętnie zgłaszają się regulatorzy z Unii Europejskiej.

Uświadomiłam ponad 200 uczestnikom szkoleń o ryzku jakie niesie za sobą weryfikacja online oraz że kryptwaluty są w każdej instytucji obowiązanej.

My experienced professional life and cooperation with many obligated institutions enabled me to closely analyze and evaluate the global AML systems, and thus to develop my innovative approach to the effective implementation of AML processes. The most important in my daily work is the protection of humans who is a victim of the money laundering and terrorist financing. I require form AML teams the creativity, awareness and the highest quality of work.

I am proud to cooperative with FIU and being the person who presented the main challenges with the implemented of AML regulation by obligated entities.

I presented over 200 training participants about the risk of online verification and I proved that cryptocurrencies are in every obligated institution.