Błażej Mika

Wiceprezes Zarządu, SGB Bank

Od kilku lat związany z biznesem kartowym i bankomatowym w Banku Zachodnim WBK SA. Nadzoruje rozwój i strategię kont osobistych, kart kredytowych i debetowych oraz innych instrumentów płatniczych. Do jego zadań należy także nadzór nad programami lojalnościowymi, rozwój innowacji w kartach (mobile, NFC/HCE, portfele cyfrowe) i współpraca z innymi bankami w zakresie processingu kart. Odpowiada również za współpracę i relacje z partnerami strategicznymi w zakresie oferowania wspólnych rozwiązań i pakietów usług dla klientów detalicznych.

Vice-president of the Management Board, SGB Bank

For several years connected with the card business and ATM at Bank Zachodni WBK. He supervises the development and strategy of personal accounts, credit and debit cards and other payment instruments. His responsibilities include supervision of loyalty programs, development of card innovations (mobile, NFC / HCE, digital wallets) and co-operation with other card processing companies. He is also responsible for cooperation and relationships with strategic partners in offering common solutions and packages of services to retail clients.