Bohdan Wyżnikiewicz

Ekonomista i statystyk, pracujący dla różnych instytucji: think-tanków,
placówek naukowych i badawczych, rządu i organizacji międzynarodowych,
publicysta i komentator gospodarczy. Były prezes GUS, prezes Instytutu
Prognoz i Analiz Gospodarczych Fundacja Naukowa (IPAG). Członek
Komitetu Prognoz „Polska 2000 Plus” przy Prezydium PAN. Ekspert Sejmu
RP. Kierował licznymi badaniami I projektami badawczymi. Autor ponad
200 publikacji.

Economist and statistician, working in various fields: think-tanks, education
and research, government, international organizations, economic
commentator and publicist. Former President of Statistics Poland (GUS).
Head of the Institute for Forecasting and Economic Analysis Scientific
Foundation. Member of the Forecast Committee “Poland 2000 Plus” in the
Polish Academy of Science. Expert in the Polish Parliament Sejm. He has
been responsible for the development of numerous economic impact
studies, research projects and economic projections. He has over 200
publications.