Barbara Borgieł-Cury

Od początku swojej kariery zawodowej w ING Banku Śląskim związana z obszarem płatności, w tym mobilnych, kart oraz rachunków. Jest odpowiedzialna za wdrożenie nowego systemu bankowości internetowej oraz mobilnej dla klientów detalicznych Moje ING, a także za wprowadzenie do oferty ING pierwszej karty zbliżeniowej, pierwszego bankomatu zbliżeniowego w Polsce oraz możliwości dokonywania szybkich przelewów.
Od maja 2021 w ramach obszaru Operacje Klient Detaliczny, Barbarze Borgieł-Cury podlegają jednostki zajmujące się operacyjną obsługą produktów i procesów dla klientów detalicznych.
Barbara Borgieł-Cury współpracuje z organizacjami płatniczymi. Jest Wiceprzewodniczącą Rady Nadzorczej spółki Polski Standard Płatności oraz Członkiem Rady Nadzorczej Fundacja Polska Bezgotówkowa z ramienia ZBP RWKB.