Paweł Bułgaryn

Odpowiada za opracowywanie i monitorowanie realizacji strategii działalności i rozwoju Ministerstwa Finansów oraz Krajowej Administracji Skarbowej. Nadzoruje procesy zarządcze oraz koordynuje kontrolę zarządczą w Ministerstwie Finansów.

Zajmuje się również prawno-ekonomicznymi aspektami rozwoju obrotu bezgotówkowego.

Wcześniej wiele lat zajmował się m.in. prowadzeniem prac legislacyjnych dotyczących regulacji w prawie krajowym i w prawie UE rynku usług płatniczych, pieniądza elektronicznego, a także kwestią nowych technologii w usługach finansowych (FinTech).

Członek Rady Fundacji Polska Bezgotówkowa.