Damian Zapłata

Chief Commercial Officer, Allegro.

Pełnił funkcję Prezesa Zarządu First Data Polska S.A. Odpowiadał za rozwój biznesu First Data Corporation w Polsce oraz krajach nadbałtyckich.
Przeprowadził z sukcesem cyfrową transformację firmy, w wyniku której First Data Polska wprowadziła nowoczesny model obsługi i wsparcia klientów, dynamicznie rozwinęła współpracę sprzedażową z nowymi partnerami i stała się dostawcą innowacyjnych i bezpiecznych rozwiązań do kompleksowej obsługi płatności w świecie omnichannel.

Z powodzeniem realizuje strategię rozwoju oferty produktowej i dalszego umocnienia rynkowej pozycji First Data Polska poprzez nawiązanie współpracy z nowymi kluczowymi klientami z sektora handlu detalicznego, e-commerce i m-commerce, sektora publicznego oraz sektora finansowego.
Pod jego kierownictwem First Data Polska aktywnie rozwija polski rynek transakcji bezgotówkowych, dzięki wprowadzeniu i wdrożeniu technologii płatności mobilnych HCE oraz Android Pay.

Damian Zapłata zasiada również w Radzie Dyrektorów firmy Cardnet, która jest JV między bankiem Lloyds oraz First Data i oferuje usługi płatnicze na rynku brytyjskim.
Wcześniej był dyrektorem zarządzającym Loyalty Partner Polska, właściciela Programu PAYBACK. Do roku 2010 był Partnerem w firmie doradczej McKinsey & Company, gdzie specjalizował się w rynku usług finansowych, firmach z segmentu private equity, branży FMCG oraz handlu detalicznym. Swoje bogate doświadczenie zawodowe zdobył pracując w Polsce oraz krajach Europy Zachodniej i Środkowej, krajach nadbałtyckich oraz w Dubaju.

Jest absolwentem European University VIADRINA we Frankfurcie nad Odrą oraz INSEAD The Business School for the World (MBA).
W czasie wolnym nurkuje i uprawia kolarstwo górskie. Jest żonaty, ma dwójkę dzieci.

 

CEO of First Data Poland SA Board since 2014. Responsible for business development of First Data Corporation in Poland and the Baltic countries.
Conducted a successful digital transformation of the company, as a result of which First Data Poland has introduced a new model of service and customer support, sales dramatically expand cooperation with new partners and become a supplier of innovative and secure solutions for comprehensive service payments omnichannel world.
Successfully implements the development strategy of the product offer and further strengthen the market position of First Data Poland by establishing cooperation with new key customers in the retail sector, e-commerce and m-commerce, the public sector and the financial sector.
Under his leadership, First Data Poland is actively developing Polish market for non-cash transactions, thanks to the introduction and implementation of technology for mobile payments HCE and Android Pay.

Damian Zapłata also sits on the Board of Directors of Cardnet, which is a JV between Lloyds Bank and First Data offers payment services in the UK market.
Previously, he was Managing Director of Loyalty Partner Poland, the owner of PAYBACK. By 2010 he was a partner at consulting firm McKinsey & Company, where he specialized in the financial services market, companies in the private equity segment, FMCG and retail. His extensive professional experience gained while working in Poland and the countries of Western and Central Europe, the Baltic countries and in Dubai.
He is a graduate of the European University Viadrina in Frankfurt an der Oder and INSEAD, The Business School for the World (MBA).
In his free time he dives and practicing mountain biking. He is married and has two children.