Dariusz Mazurkiewicz

Prezes Zarządu Polskiego Standardu Płatności. Poprzednio pełnił w PSP funkcję Wiceprezesa Zarządu, a wcześniej dyrektora Departamentu Rozwoju Produktów.

W okresie od 2010 do 2014 roku związany był z firmą SkyCash Poland SA, w której jako Prezes Zarządu tworzył SkyCash – innowacyjną na rynku usługę płatności mobilnych.

W latach 2008 – 2010 pełnił funkcję Prezesa Zarządu w Bauer-Weltbild Media, rozwijając sprzedaż multichannel w segmencie mediowym.

W latach 2006 – 2008 był wiceprezesem zarządu i dyrektorem finansowym w Interia.pl SA w Krakowie. Od 2002 do 2006 roku zajmował stanowiska finansowe – kontrolera zarządzania, a następnie dyrektora finansowego w centrali Grupy Michelin we Francji.

Jest absolwentem zarządzania finansami na Akademii Ekonomicznej w Katowicach oraz Śląskiej Międzynarodowej Szkoły Handlowej. Posiada doświadczenie w obszarze finansów przedsiębiorstw, e-commerce oraz direct marketingu.[:en]President of the Management Board in the Polish Payment Standard. Mr Mazurkiewicz was previously the Vice President of the  Management Board at PPS, and  formerly the Director of the  Product Development  Department.  Between 2010 and 2014, he was the  President of the Management  Board of SkyCash Poland SA, where  he developed SkyCash – an  innovative mobile payment service.

Between 2008 and 2010 he was the  President of the Management  Board at Bauer-Weltbild Media,  developing multichannel sales in  their media segment.

Between 2006 and 2008 he was  the Vice Chairman of the Management Board and the Financial Director at Interia.pl SA in  Cracow. From 2002 to 2006, he  worked in finance holding positions such as Management Controller and Finance Director at  the headquarters of the Michelin Group in France.

He is a graduated with a degree in  financial management at the  University of Economics in  Katowice and the Silesian  International School of Economics.  He has experience in the field of  corporate finance, e-commerce  and direct marketing.