Dariusz Mazurkiewicz

[:pl]

W okresie od 2010 do 2014 roku związany był z firmą SkyCash Poland SA, w której jako Prezes Zarządu tworzył SkyCash – innowacyjną na rynku usługę płatności mobilnych.

W latach 2008 – 2010 pełnił funkcję Prezesa Zarządu w Bauer-Weltbild Media, rozwijając sprzedaż multichannel w segmencie mediowym.

W latach 2006 – 2008 był wiceprezesem zarządu i dyrektorem finansowym w Interia.pl SA w Krakowie. Od 2002 do 2006 roku zajmował stanowiska finansowe – kontrolera zarządzania, a następnie dyrektora finansowego w centrali Grupy Michelin we Francji.

Jest absolwentem zarządzania finansami na Akademii Ekonomicznej w Katowicach oraz Śląskiej Międzynarodowej Szkoły Handlowej. Posiada doświadczenie w obszarze finansów przedsiębiorstw, e-commerce oraz direct marketingu.

[:en]Dariusz Mazurkiewicz, Vice-President of the Board, Polski Standard Płatności

Mr Mazurkiewicz previously served as the director of the Product Development Department at PSP.

Between 2010 and 2014 he was working for SkyCash Poland, where he was the President of the Board and helped in launching this innovative mobile payment service on the Polish market.

In 2008 – 2010 he was the President of the Management Board at Bauer-Weltbild Media, developing multichannel sales in media segment. Between 2006 and 2008 he was the Vice President of the Management Board and Chief Financial Officer of Interia.pl SA in Cracow.

From 2002 to 2006 he held positions in the finance departments – as a Control Manager and then Finance Director at Michelin Group headquarters in France.
He is a graduate of financial management at the Academy of Economics in Katowice and the Silesian International School of Commerce. He has experience in corporate finance, e-commerce and direct marketing.[:]