Dominik Wójcicki

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Z branżą bankową związany do 2017 r. Karierę zawodową rozpoczął w PKO Banku Polskim, następnie pracował w BZ WBK. Zajmował się m.in. rozwojem biznesu kartowego, prowadzeniem projektów zw. z płatnościami oraz zarządzaniem siecią urządzeń samoobsługowych.

Od sierpnia 2017 roku związany z Ministerstwem Przedsiębiorczości i Technologii (wcześniej Ministerstwo Rozwoju) najpierw jako zastępca dyrektora Departamentu Współpracy Międzynarodowej, obecnie dyrektor Departamentu Gospodarki Elektronicznej.

A graduate of the University of Economics in Poznań. He joined the banking industry until 2017. He started his professional career at PKO Bank Polski, then he worked at BZ WBK. He dealt with, among others development of a card business, running projects related to with payments and network management of self-service devices.
From August 2017, he was associated with the Ministry of Enterprise and Technology (formerly the Ministry of Development) first as deputy director of the Department of International Cooperation, currently the director of the Department of Electronic Economy.