dr Grzegorz Wojtenko

Z wykształcenia dr inż. ze specjalnością z zakresu telekomunikacji, absolwent Wydziału Elektroniki
i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej. Otrzymał stopień doktora po złożeniu dysertacji z zakresu kryptografii i kart mikroprocesorowych. Związany z branżą płatniczą od 1997 roku. Swoją karierę zawodową zaczynał w firmie Elbank S.A. jako oficer bezpieczeństwa informacyjnego, gdzie uczestniczył we wdrożeniu systemu kartowego dla Lukas. W latach 2002-2003 w firmie Banpol S.A. był kierownikiem projektów, a w kolejnych latach pełnił funkcję zastępcy dyrektora działu systemów płatniczych. Do lipca 2012 pracował w firmie Wincor Nixdorf awansując od kierownika projektów do Dyrektora Działu Rozwoju Systemów Płatniczych. Jesienią 2011 w Wincor Nixdorf objął funkcję Area Delivery Managera dla regionu Eastern Europe oraz Practice Lead w specjalności Retail Consutling
and Integrated Solutions dla regionu 6 państw. Od sierpnia 2012 do września 2017 związany z firmą MCX Systems, w tym jako członek zarządu a następnie od lipca 2015 jako prezes zarządu. Odpowiadał za współtworzenie strategii rozwoju firmy oraz rozwój biznesu, w tym transformację firmy w kierunku fintech. Od 2018 roku pełni funkcję prezesa zarządu Bee-Tech. W latach 1997-2012 członek Polskiego Komitetu Normalizacyjnego. Absolwent Advanced Management Program at IESE Business School na Uniwersytecie Navarra. Autor licznych publikacji branżowych i wystąpień konferencyjnych.

Aktywnie uprawia sport, interesuje się filozofią i nauką języków obcych.

PhD in telecommunication at Warsaw University of Technology. His doctoral
dissertation was about cryptography and smart cards. He has been working in the cashless industry since 1997. His professional career he began at Elbank S.A. as a security officer where he was involved in the implementation of smart cards system for Lukas. In 2002-2003 he worked for Banpol Co. as the v-ce director of card payment department. He cooperated with Wincor Nixdorf till 2012, starting as a project manager and finally being the director of card payment department. Since autumn 2011 he took on a position of Area Delivery Manager and Practice Lead in Retail Consulting and Integrated Solutions for Eastern Europe region. He joined MCX Systems in August 2012, was responsible for strategy and business development and managed to transform the company towards
a fintech organization, President of the management Board of MCX Systems till September 2017, since 2018 holds the position of CEO of Bee-Tech. In the years 1997-2012 was a member of Polish Body
of International Standardization Organization, Committee 172 for ID cards. He is an alumnus
of Advanced Management Program at IESE Business School, University of Navarra.
The author of many industry publications and conference lectures. He practices
regularly sport, is interested in philosophy and foreign languages.