Dr hab. Krzysztof Kalicki

[:pl]Od 1 stycznia 2003 Prezes Zarządu Deutsche Bank Polska SA oraz Szef Grupy Deutsche Bank w Polsce; od 1 sierpnia 1998 do 31 grudnia 2002 Członek  Zarządu  Deutsche  Bank  Polska S.A.;  w  latach  1996-1998 I Wiceprezes Zarządu Banku Pekao S.A.; od października 1990 do grudnia 1996 w Ministerstwie Finansów – do 01.1992 Doradca Ministra  Finansów,  następnie  Dyrektor  Departamentu  Zagranicznego, a  od  06.1994  Sekretarz Stanu, I Zastępca Ministra Finansów. W latach 1976-2001 pracownik Katedry Finansów Międzynarodowych Szkoły Głównej Handlowej.

Członek  licznych  Rad  Nadzorczych – obecnie Członek Rady Nadzorczej DB Securities SA oraz Członek Rady Związku Banków Polskich oraz Członek Komisji Audytu Związku Banków Polskich.

Honorowy Prezes Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej.

Profesor w Akademii Leona Koźmińskiego.

Autor ponad 120 publikacji z dziedziny finansów i bankowości w języku polskim, angielskim i niemieckim.[:en]Graduated from Warsaw School of Economics Ph.D. in economics,

from 1 January 2003 CEO / President of the Management Board of Deutsche Bank Polska S.A. and Chief Country Officer of Deutsche Bank Group in Poland, 1.08.1998 – 31.12.2002 Member of the Management Board Deutsche Bank Polska S.A. From December 1996 till June 1998 First Deputy President of Bank Pekao S.A. From October 1990 to December 1996 in the Ministry of Finance – first Advisor to the Minister of Finance, then Director of Foreign Department and from June 1994 Secretary of State, First Deputy of the Minister of Finance. Since October 1976 Senior Lecturer at Warsaw School of Economics. Member of numerous Supervisory Boards – at present Member of the Supervisory Board of DB Securities S.A., Member of the Council of the Polish Bank Association (ZBP) and Member of the Audit Committee of the Polish Bank Association; Professor in Kozminski University. More than 120 research papers, articles, participation in 5 books in Polish, German and English.

 [:]