Dr Inż. Grzegorz Wojtenko

Z wykształcenia dr inż. ze specjalnością z zakresu telekomunikacji, absolwent Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej.
Otrzymał stopień doktora po złożeniu dysertacji z zakresu kryptografii i kart mikroprocesorowych. Związany z branżą płatniczą od 1997 roku. W trakcie studiów brał udział w pracach związanych z kartami elektronicznymi, w tym w kryptoanalizie karty Siemens Eurochip dla TPSA. Swoją karierę zawodową zaczynał w firmie Elbank S.A. jako oficer bezpieczeństwa informacyjnego, gdzie uczestniczył we wdrożeniu systemu kartowego dla Lukas. W latach 2002-2003 w firmie Banpol S.A. był kierownikiem projektów, a w kolejnych latach pełnił funkcję zastępcy dyrektora działu systemów płatniczych. Do lipca 2012 pracował w firmie Wincor Nixdorf awansując od kierownika projektów do Dyrektora Działu Rozwoju Systemów Płatniczych. Jesienią 2011 w Wincor Nixdorf objął funkcję Area Delivery Managera dla regionu Eastern Europe oraz Practice Lead w specjalności Retail Consutling and Integrated Solutions region 6 państw. Od sierpnia 2012 związany z firmą MCX Systems. Odpowiadał za współtworzenie strategii rozwoju firmy oraz rozwój biznesu. Od lipca 2015 r. pełnił funkcję Prezesa Zarządu. Autor licznych publikacji branżowych i wystąpień konferencyjnych. Aktywnie uprawia sport, interesuje się filozofią i nauką języków obcych.

Od lutego 2018 Prezes Zarządu spółki Bee-Tech.[:en]

PhD in telecommunication at Warsaw University of Technology. His doctoral dissertation was about cryptography and smart cards. He has been working in the cashless industry since 1997. He started to deal with the industry during his university time with the research of Siemens Eurochip for TPSA. His professional career he began at Elbank S.A. as a security officer where he was involved in the implementation of smart cards system for Lukas. In 2002-2003 he worked for Banpol Co. as the v-ce director of card payment department. He cooperated with Wincor Nixdorf till 2012, starting as a project manager and finally being the director of card payment department. Since autumn 2011 he took on a position of Area Delivery Manager and Practice Lead in Retail Consulting and Integrated Solutions for Eastern Europe region. He joined MCX Systems in August 2012, responsible for strategy and business development, President of the management Board till September 2017. In the years 1997-2012 was a member of Polish Body of International Standardization Organization, Committee 172 for ID cards. He is the author of many industry publications and conference lectures. He practices regularly sport, is interested in philosophy and foreign languages.

From February 2018 President of the Management Board of Bee-Tech.