Edward Tomasz Połaski

[:pl]

Prezes Fundacji Małych i Średnich Przedsiębiorstw oraz Mazowieckiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości. Przedsiębiorca z ponad 25-letnim stażem. Doświadczony menadżer, działacz samorządu gospodarczego oraz nauczyciel zawodu. Ekspert w dziedzinie budowania i zarządzania przedsiębiorstwami sektora MSP.

Członek Zarządu Związku Rzemiosła Polskiego, Podstarszy Cechu Rzemiosł Motoryzacyjnych. Posiada trzy tytuły mistrzowskie.

Współzałożyciel Towarzystwa Ubezpieczeniowego TUiR Partner i doradca Prezesa. Członek Rady Krajowej Izby Gospodarczej. Doradca Ministra Przemysłu w Ministerstwie Przemysłu i Handlu (obecnie Ministerstwo Gospodarki).

Przekazywał swoją wiedzę młodym pokoleniom jako wieloletni nauczyciel akademicki w Katedrze Organizacji i Ekonomiki Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego.

[:en]

President of the Mazovian Small Business Chamber and of the Foundation of Small and Medium-Sized Enterprises. Entrepreneur with more than 25 active years in business. Experienced manager, activist in the local government and vocational teacher. Expert in establishing and managing of the small and medium businesses.

Member of the Management Board of the Polish Craft Association (ZRP), Deputy-elder of the Automotive Guild. Holds 3 vocational master diplomas.

Co-founder of the TUiR “Partner” Insurance Company, adviser to the chairmen.              Member of the Council of the National Chamber of Commerce (KIG). Adviser to the Ministry of Industry and Trade (now Ministry of the Economy).

For many years active as the lecturer at the Faculty of Organization and Economics at the Warsaw University of Life Sciences (SGGW).

[:]