Elżbieta Włodarczyk

Absolwentka Wydziału Matematyki na Uniwersytecie Warszawskim.

Ekspert z zakresu infrastruktury klucza publicznego. Uczestniczyła w pracach nad utworzeniem jednego z pierwszych w Polsce komercyjnych centrów certyfikacji. Odpowiada za obszar podpisu elektronicznego i usług zaufania oraz ich zgodności z Rozporządzeniem eIDAS, przepisami polskiego prawa oraz standardami Webtrust.

Od 2001 r. kieruje Centrum Certyfikacji Szafir, świadczącym usługi kwalifikowane i niekwalifikowane, obejmujące wydawanie certyfikatów, znaczników czasu oraz usługi walidacji certyfikatów. Brała udział w pracach nad polską ustawą o usługach zaufania. Działa w grupach roboczych przy Związku Banków Polskich zajmujących się tematyką PKI (Public Key Infrastructure), uwierzytelniania i e-tożsamości.