Ernest Frankowski

Ernest Frankowski – przedsiębiorca, prawnik, doradca podatkowy, informatyk, historyk, wieloletni pracownik firm doradczych z tzw. Wielkiej Czwórki, specjalista w zakresie systemów ERP i BI. Prekursor usług z obszaru tax technology w Polsce. Entuzjasta i praktyk zastosowań biznesowych technologii takich jak RPA, blockchain, Azure i AI/MI. Dostawca usług i wdrożeń z zakresu RPA, blockchain, digital transformation, ERP, emergency project management, regtech, legaltech i tax technology oraz doradztwa podatkowego. Prywatnie entuzjasta badań nad starożytnością, którą to dziedzinę podobnie jak wcześniej doradztwo podatkowe
i prawne, połączył z informatyką.

Ernest Frankowski – entrepreneur, lawyer, tax advisor and IT specialist, historian, previously employee of consulting companies from the so-called The Big Four, specialist in ERP and BI systems. Precursor of tax technology services in Poland. Enthusiast and practitioner of business applications of technologies such as RPA, blockchain, Azure and AI / MI. Provider of services and implementations in the fields of RPA, blockchain, digital transformation, ERP, emergency project management, RegTech, LegalTech and tax technology as well as tax consultancy. Privately, he is an enthusiast of research on antiquity, which, similarly to tax and legal consultancy previously, has combined with IT.