Federico Hornbostel

[:pl]Federico urodził się w Padwie w 1963 roku, uzyskał stopień naukowy na Uniwersytecie w Padwie, następnie zaczął pracować w różnych dziedzinach, od sektora farmaceutycznego, poprzez usługi, aż po przedsiębiorstwa i informatykę. Te doświadczenia zawodowe pozwoliły mu w bardzo krótkim czasie zostać dyrektorem naczelnym firmy w Bolzano, gdzie rozpoczęła się jego kariera jako menedżera.
Dzięki dwuletniemu doświadczeniu w pracy w Argentea na początku lat 2000, został poproszony o objęcie funkcji dyrektora generalnego w 2012 roku, aby stał się nową siłą napędową firmy, trzydzieści lat później od jej założenia. Dzięki specjalistycznej wiedzy zdobytej w ciągu tych lat, bardzo dobrze zna sektor płatności, w szczególności PSP.
Obecnie jest Dyrektorem Generalnym Argentea Srl, a także Dyrektorem ds. rozwoju międzynarodowego i Prezesem spółki newco Argentea sp. z o. o.[:en]

Federico was born in Padua in 1963, he got a scientific degree at the University of Padua and then started working in different fields, from the pharmacy sector to services to enterprises and informatics. Those working experiences enabled him to become, in a very short time, the Chief Executive of a company in Bolzano, where his career as a manager began.
Thanks to his two-year working experience in Argentea at the beginning of the 2000s, he was asked to become its CEO in 2012 in order for him to become the new driving force of the company, 30 years later since it was founded. Thanks to the expertise acquired during these years, he has a very deep knowledge of the payments sector, particularly of PSPs.
At present he is the CEO of Argentea Srl, as well as Director of the International Development and President of the newco Argentea sp. z o. o.

[:]