Dr hab. Jakub Górka

Dr hab. nauk ekonomicznych, adiunkt na Uniwersytecie Warszawskim (Wydział Zarządzania), od 2016 r. ekspert i koordynator ds. FinTech i e-płatności w ZUS, od 2012 r. ekspert Komisji Europejskiej w Grupie Ekspertów ds. Rynku Systemów Płatności (PSMEG), w latach 2016-2017 lider biznesowy strumienia e-Daniny w programie rządowym „Od papierowej do cyfrowej Polski”, w latach 2012-2015 ekspert FROB. Przeprowadzał badania i pisał opinie dla Narodowego Banku Polskiego, Ministerstwa Finansów i podmiotów rynkowych. Autor i redaktor kilkudziesięciu artykułów i monografii naukowych, w tym autor „Interchange Fee Economics. To Regulate or Not to Regulate?”, 2018, Palgrave Macmillan (Springer Nature) oraz redaktor „Transforming Payment Systems in Europe”, 2016, Palgrave Macmillan, twórca Payments Drift Forum, laureat kilku nagród, m.in. e-Dukata na VII Cashless Congress za książkę habilitacyjną (2019) i nagrody Premiera RP za rozprawę doktorską (2009).