Dr Mieczysław Groszek

 

Od 1992 do 1999 roku Główny Ekonomista, Członek Zarządu, Wiceprezes i Prezes Zarządu Polskiego Banku Rozwoju SA. W latach 1998-1999 – wiceprezes zarządu BRE Banku SA (obecnie mBank SA). W 1999 2021 – dyrektor Generalnym i prezesem zarządu MHB Mitelleuropäische Handelsbank AG Deutsch-Polnische Bank we Frankfurcie nad Menem. Funkcję.  Od 2002 do 2010 – prezes zarządu BRE Leasing Sp. z o.o. ( obecnie mLeasing) W latach 2010-2017 – wiceprezes Związku Banków Polskich i przedstawiciel Związku Banków Polskich w Komitecie Wykonawczym Europejskiej Federacji Bankowej w Brukseli.

Współzałożyciel i prezes zarządu Fundacji Polska Bezgotówkowa w latach 2017-2021.

Obecnie przewodniczący Rady nadzorczej STOCKAMBIT SA = platformy crowdfundingowej.

W latach 1973-1989 – pracownik naukowy na stanowiskach asystenta i adiunkta w Katedrze Ekonomii SGH .

Jest doktorem ekonomii i autorem wielu publikacji naukowych.