Grzegorz Długosz

[:pl]

Z branżą finansową związany jest od 22 lat.

W 2000 roku brał aktywny udział w uruchomieniu nowoczesnych produktów w Banku Millennium, odpowiadając za wdrożenie kart kredytowych systemu Visa i American Express. Od 2000 do 2004 roku tworzył internetową bankowość Inteligo, gdzie uruchomił między innymi pierwszy pełny outsourcing kart płatniczych. W latach 2005-2008 pełnił funkcję Dyrektora Centrum Operacji Kartowych w PKO Banku Polskim, zarządzając zespołem 200 pracowników obsługujących ponad 8 mln klientów. Od 2008 roku pracował w First Data Polska, gdzie pełnił funkcję członka zarządu, odpowiadając za linię biznesową usług dla banków i instytucji finansowych, w szczególności za sprzedaż i rozwój produktów, zaś od października 2013 r. nadzorował również sprawy ryzyka i compliance w spółce. Przez dwa lata był doradcą Visa Europe ds. produktu i marketingu oraz doradcą Mastercard Europe w ramach komitetu marketingowego. Jednocześnie pełnił funkcję Przewodniczącego Grupy Roboczej ds. Kart SEPA PL. Od 1 kwietnia 2014 roku był Wiceprezesem Zarządu Polskiego Standardu Płatności odpowiedzialnym za rozwój biznesu płatności. Od czerwca 2015 do czerwca 2017 Prezes Zarządu Polskiego Standardu Płatności. Obecnie Prezes Zarządu Comperia.pl.

Jest absolwentem Uniwersytetu Marie Curie-Skłodowskiej w Lublinie o kierunku matematycznym. Ukończył kursy organizowane przez Suples and Europay Academy, DePaul University Chicago – Department of Finance, a także Międzynarodową Szkołę Bankowości i Finansów w Katowicach we współpracy z University of Wales, Bangor.

Prywatnie pasjonuje się koszykówką. Jest żonaty, ma jednego syna.

[:en]

Grzegorz has had a long and successful career creating business growth and innovation in the banking sector in Poland.

Notably, at the turn of the millennium, the year 2000, he took an active part in the launch of Bank Millennium, with lead responsibilities for building and launching the credit cards  for both of the Visa and American Express brands.

From late 2000 to 2004, he set about to create one of Poland’s first Internet bank Inteligo, within this project he initiated and stream lined the first full outsourcing of payment cards and their services within the Polish market.

In 2005-2008, he served as Director of Card Operations Center in PKO Polish Bank, managing a team of 200 employees serving over 8 million customers.

Since 2008, he worked at First Data in Poland, where he served as a board member, responsible for the business line of services for banks and financial institutions, in particular for sales and product development as well as overseeing risk and compliance issues in the company.

Grzegorz has also been an advisor to Visa Europe. A product marketing advisor to Mastercard Europe and has also served as Chairman of the Working Group –  SEPA Cards PL. Since April 1, 2014, he was a Vice President PSP, responsible for business development payments.  From June 2015 to June 2017 Grzegorz Długosz has been appointed a President of  Polski Standard Płatności (the Polish Payment Standard). Currently he is a CEO at Comperia.pl

He is a graduate of the University of Marie Curie-Sklodowska University in Lublin obtaining a degree in mathematics. He completed courses organized by Suples and Europay Academy, DePaul University Chicago – Department of Finance, and the International School of Banking and Finance in Katowice, in collaboration with the University of Wales, Bangor.

Privately passionate about basketball. Married with one son.

[:]