Grzegorz Pawlicki

[:pl]

Doświadczony menadżer tworzący innowacyjne rozwiązania, produkty i usług, które spełniają realne oczekiwania i potrzeby klientów oraz prowadzą do osiągania celów biznesowych.

Posiada 20 lat doświadczenia w prowadzeniu projektów rozwojowych zarówno w Polsce jak i za granicą w sektorach telekomunikacji, finansów i IT. Swoje doświadczenie budował w międzynarodowej firmie doradczej KPMG realizując projekty z zakresu: usprawniania procesów biznesowych, wdrażania strategii, wdrożeń systemów informatycznych, bankowości elektronicznej oraz integracji usług finansowych z telekomunikacyjnymi. Od 7 lat zajmuje stanowisko Dyrektora w instytucjach finansowych (Inteligo Financial Services i PKO Bank Polski). W PKO Banku Polskim odpowiedzialny jest za wdrażanie procesu innowacji oraz za rozwój współpracy ze środowiskiem start-upowym (w partnerstwie z MIT Enterprise Forum Poland, D-RAFT).

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej na wydziale Finanse i Bankowość oraz podyplomowych studiów w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej.

[:en]

Experienced manager creating innovative solutions, products and services that meet real customer needs and lead to the achievement of business objectives.

20 years of experience in projects managing in Poland and abroad in the sectors of telecommunications, finance and IT. Successfully leaded projects related to the improvement of business processes, implementation of the strategy, implementation of information systems, electronic banking and financial services integration of telecommunications at KPMG. Holding the position of Director in financial institutions (Inteligo Financial Services and PKO Bank Polski) for 7 years, he is currently responsible for the implementation of the innovation process and for the cooperation with start-up environment, engaged in acceleration programs, cooperating with MITEF and D-RAFT.

Graduate of Warsaw School of Economics (Banking and Finance) and of Warsaw School of Social Psycholo

[:]