Grzegorz Wójcik

Dyrektor ds. Korporacyjnych Allegro Group (grupaNaspers), holdingu zarządzającego wiodącymi, europejskimi platformami handlu elektronicznego i płatności internetowych. Poprzednio, praktycznie tworzył rynki e-commerce dzięki zarządzaniu wieloma biznesami Allegro w 14 krajach Europy, jako Allegro Group CEO. Jego 18-letnie doświadczenie w zarządzaniu obejmuje budowę innowacji internetowych w sieci radiowej RMF, założenie portalu Interia.pl oraz rozwój multimedialny Grupy ITI (telewizji TVN i portalu Onet, spółki DreamLab). Jest także założycielem i prezesem Autenti.com – platformy do autoryzacji dokumentów i zawierania umów przez internet.
Będąc aktywnie zaangażowanym w wiele inicjatyw non-profit, promuje gospodarkę cyfrową pełniąc funkcje w zarządach E-Commerce Europe, Związku Pracodawców Cyfrowych Lewiatan czy Fundacji Rozwoju Gospodarki Elektronicznej. Ponadto, jako mentor aktywnie wspiera liczne inicjatywy start-up’owe. Jako szef Rady Nadzorczej PBI (Polskie Badania Internetu) inicjował standard badań Internetu w Polsce, będąc odpowiedzialnym za skoordynowane wysiłków 6-ciu największych konkurentów.

Previously, he shaped e-commerce markets by managing multiple Allegro businesses in 14 European countries, as Allegro Group CEO.His 18 years of experience in managing includes building of internet innovation in RMF radio network, inventing Interia.pl portal, multimedia development of ITI Group (TVN television, Onet portal, DreamLab). He is also founder and CEO of Autenti.com – a platform for approvingdocuments and signingcontracts online. By being actively engaged in multiple non-profit organisations, he promotes digital business as board member of Ecommerce Europe, Association of Digital Technologies Employers Lewiatan, Digital Market Development Foundation. He is also active within multiple internet start-up coaching initiatives as mentor. As Head of Supervisory Board of PBI (Polish Internet Research),
he initiated measurement standardfor the Internet in Poland by coordinating joint efforts of 6 largest Internet competitors.