Krzysztof Hejduk

Krzysztof Hejduk jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej i Uniwersytetu Warszawskiego, od kilkunastu lat zawodowo związany z branżą finansową. Przed dołączeniem do kevin. był prezesem mPay i dyrektorem finansowym Grupy LEW, dominującego akcjonariusza mPay. Wcześniej odpowiadał m.in. za nadzór nad finansami różnych firm na polskim rynku. Karierę zawodową budował pracując dla Banku Millennium, Deutsche Bank Polska oraz amerykańskiej firmy Forrest Equity Management. W 2021 dołączył do kevin., aktualnie zajmując stanowisko Vice-president Business Development odpowiada za rozwój kluczowych projektów firmy na wszystkich rynkach Europy.