Jacek Uryniuk

[:pl]

Redaktor naczelny i współzałożyciel serwisu informacyjnego Cashless.pl. Ma kilkunastoletnie doświadczenie dziennikarskie. W latach 2010-2015 publikował w Dzienniku Gazecie Prawnej. Wcześniej pisał między innymi w Gazecie Giełdy Parkiet, Pulsie Biznesu, Gazecie Bankowej i miesięczniku Pieniądz. Specjalizuje się w tematyce związanej z kartami bankowymi, płatnościami mobilnymi, aplikacjami finansowymi na smartfony. Uhonorowany tytułem Dziennikarza Roku przez Kapitułę VII Kongresu Gospodarki Elektronicznej w 2012 r. Laureat Nagrody Dziennikarskiej Związku Banków Polskich im. Mariana Krzaka w 2013 r. W tym samym roku nominowany do Nagrody im. Eugeniusza Kwiatkowskiego. W roku 2015 wyróżniony w konkursie na Dziennikarza Roku przez X Kongres Gospodarki Elektronicznej.

[:en]

Editor-in-chief and co-founder of the information service Cashless.pl. He has several years of experience in journalism. In the years 2010-2015 was published in Dziennik Gazeta Prawna. Previously, he wrote, among other things Parkiet, Puls Biznesu, Gazeta Bankowa and Pieniądz magazine. He specializes in topics related to bank cards, mobile payments, financial applications for smartphones. Honored as Journalist of the Year by the Chapter VII Electronic Economy Congress in 2012. Polish Bank Association Journalism Laureate in 2013. In the same year nominated for the Eugeniusz Kwiatkowski Prize. In 2015, he awarded in the competition for Journalist of the Year by the X Congress of the Electronic Economy.

[:]