Jakub Kiwior

Absolwent kierunku Finanse i Bankowość Akademii Ekonomicznej w Krakowie (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny); uzyskał również dyplom Executive MBA z RSM Erasmus University – Uniwersytet Gdański.

Z biznesem kartowym związany od 2000 r., a z organizacją Visa od stycznia 2007 r. Najpierw pełnił w niej funkcję Sales Director, Growth & Emerging Markets, odpowiadając za kontakty z czołowymi polskimi bankami i agentami rozliczeniowymi, rozwój sieci akceptacji (w tym program Kartą Visa zapłacisz wszędzie) oraz rozwój płatności zbliżeniowych Visa na naszym rynku – a następnie funkcję dyrektora Visa Europe w Polsce.

Pełnił funkcję dyrektora ds. rozwoju biznesu i marketingu w regionie Europy Środkowo-Wschodniej Visa obejmującym Polskę, Czechy, Słowację i Węgry. Od stycznia 2018 r. General Manager na Polskę i Węgry.

Graduate of the Finance and Banking Department at Cracow Economic University (currently Cracow University of Economics); also holds an MBA Executive diploma from RSM Erasmus University – University of Gdańsk.

In the card business since 2000, he joined Visa in January 2007, initially as Sales Director, Growth & Emerging Markets – responsible for contacts with leading Polish issuer banks and acquirers, acceptance expansion (including the programme Visa cards accepted everywhere) and Visa contactless development in this country – and subsequently as Visa Europe Country Manager for Poland.

Last three years served as Head of Regional Marketing and Business Development, Central Eastern Europe (Poland, Czech Republic, Slovakia, Hungary), Visa. Currently General Manager, Poland and Hungary at Visa Europe.