Jeremy Light

[:pl]Jeremy prowadzi Accenture Payment Services w Europie, Afryce i Ameryce Łacińskiej. Jest on odpowiedzialny za podejmowanie strategii, integracji systemów i  propozycje outsourcingu do klientów w całym regionie, obejmując wydawanie i nabywanie kart, krajowych, międzynarodowych, handel detaliczny i płatności korporacyjnych. Odpowiedzialność ta obejmuje wdrażanie i dzielenie się zdolnościami i umiejętnościami Accenture w płatnościach między zespołami klienckimi. W swojej obecnej pozycji spędza większość swego czasu z bankami i instytucjami finansowymi w całej Europie.[:en]Jeremy Light leads Accenture Payment Services in Europe, Africa and Latin America. He is responsible for taking Accenture’s strategy, systems integration and outsourcing propositions to clients across the region, covering cards issuing and acquiring, domestic, international, retail and corporate payments, and front, middle and back office payments functions. This responsibility includes deploying and sharing Accenture’s best thinking, capabilities and skills in payments across client teams to enable them to deliver payments solutions. In his current position he spends much of his time with banks and financial institutions across Europe.[:]