Joanna Erdman

Absolwentka Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego oraz studiów podyplomowych w Szkole
Głównej Handlowej na kierunku Przywództwo w innowacjach. Posiada tytuł Master of Business
Administration (MBA) Polsko-Amerykańskiego Centrum Zarządzania oraz University of Maryland.
Doświadczona menedżer bankowości detalicznej, z ponad 20 letnią praktyką w obszarze bankowości
cyfrowej i innowacji płatniczych. Współzałożycielka mBanku – pierwszego wirtualnego banku w Polsce,
który obecnie obsługuje ok. 6 mln klientów na terenie Polski, Czech i Słowacji i realizuje strategię
najbardziej transakcyjnego banku.
Aktywna uczestniczka inicjatyw rynkowych w obszarze rozwoju płatności bezgotówkowych, innowacji
oraz cyfryzacji. Laureatka medalu im. Kopernika za zasługi dla sektora bankowego. Członek Rady Fundacji
Polska Bezgotówkowa oraz European Payment Advisory Commitee, doradca Visa Europe. Pełni funkcję
Przewodniczącej Rady Wydawców Kart Bankowych przy Związku Banków Polskich. Laureatka rankingu
Cashless w 2019r. na „Najbardziej wpływową kobietę w polskiej branży płatniczej”.