Joanna Seklecka

Jest znaną postacią branży bezgotówkowej, wielokrotnie honorowaną nagrodami i wyróżnieniami, wśród których wymienić można tytuł Ekspertki Fintech roku 2017 czy nagrodę eDukat przyznaną podczas VI Cashless Congres, dla Osobowości Roku Świata Bezgotówkowego 2018. Oprócz pracy zawodowej jest zaangażowana w działalność społeczną oraz wspieranie rozwoju rynku i całej branży. W styczniu 2020 r., jednogłośnie zostałanwybrana przewodniczącą Komitetu Agentów Rozliczeniowych, który jest forum konsultacyjno-doradczym Związku Banków Polskich i skupia reprezentantów największych polskich agentów rozliczeniowych.

Joanna Seklecka jest absolwentką Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz studiów doktoranckich
na kierunku zarządzania. Ukończyła też elitarny Stanford Executive Program, prowadzony przez Stanford University Graduate School of Buisness dla najwyższej kadry zarządzającej.

Doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. w branżach: gier komputerowych, doradztwa i audytu. Karierę
w eService rozpoczynała w 2004 roku, od stanowiska Dyrektora Departamentu Finansów i Księgowości,
a następnie Dyrektora Zarządzającego częścią biznesowo-operacyjną. Po siedmiu latach, w 2011 r., została Wiceprezesem Zarządu eService S.A., należącej do Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego.
Na tym stanowisku odpowiadała za biznesowe i finansowe aspekty funkcjonowania firmy, a w 2014 r., koordynowała proces przekształcenia Spółki, połączony z wejściem w skład notowanej na NASDAQ, międzynarodowej grupy EVO Payments, w której objęła stanowisko General Manager’a na Polskę. W październiku 2017 r. została powołana na stanowisko Prezesa Zarządu eService Sp. z o.o., na którym odpowiada w ramach grupy za cały obszar CEE (Central, Eastern Europe).

eService pod kierownictwem Prezes Sekleckiej przeżywa jeden z najbardziej dynamicznych okresów swojego rozwoju. Firma co roku notuje znaczne wzrost liczby obsługiwanych terminali płatniczych, których liczba osiągnęła już 392 tysiące, w tym 254 tys., w Polsce i 130 tys. w 10 krajach Europy.
W efekcie – blisko co druga realizowana w Polsce transakcja kartą jest rozliczana przez eService. Sprawia to, że firma zajmuje pozycję lidera polskiego rynku akceptacji kart płatniczych i jest największym agentem rozliczeniowym w Europie Środkowo-Wschodniej.

Joanna Seklecka dużą wagę przywiązuje do zachowywania zasad work-life balance. Sama lubi spędzać wolny czas
z najbliższymi, najchętniej na nartach – zarówno tych tradycyjnych, jak i wodnych.

President of the Management Board of eService since October 2017

Has been associated with the company since 2004. Started as a director of the Department of Finance and Accounting and then Managing Director of the business and operations division. After seven years of work in the company’s structures, in 2011 Joanna Seklecka became the Vice President of the Management Board of eService SA, belonging to the PKO Bank Polski Group. In this position, she was responsible for the business and financial aspects of eService, leading the company to become the market leader in processing non-cash payments in Poland. In 2014, co-ordinated the transformation
of the company, combined with the entry into the international group EVO Payments International.
In the same year, while remaining on the position of Vice President of the Management Board of eService, she also assumed the position of General Manager for Poland in the EVO Payments International Group.

From October 2017 he is responsible for the entire CEE area (Central, Eastern Europe).

She was awarded the title of Expert of Fintech in 2017 by the organizers of the campaign “Known Experts”.

Joanna Seklecka is a graduate of the elite Stanford Executive Program, run by Stanford University and directed to the most experienced managers, Finance and Banking at the Warsaw School of Economics and Doctoral Studies in Management. Previously worked in the fields of computer games, consultancy and auditing.

She likes spending time with her closest friends, most willing to ski – both traditional
and aquatic.