Joanna Smolska

[:pl]

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz studiów podyplomowych – w Szkole Głównej Handlowej (finanse)

oraz Akademii im L. Koźmińskiego (zarządzanie w administracji),

Członek Koalicji na Rzecz Obrotu Bezgotówkowego i Mikropłatności.

W Urzędzie Miasta od 2007 r., odpowiedzialna za zarządzanie płynnością finansową budżetu Miasta,

pozyskiwanie finansowania zwrotnego z Międzynarodowych Instytucji Finansowych, a także obsługę bankową Miasta;

zaangażowana w poszukiwanie i wdrażanie nowych rozwiązań w zakresie szeroko rozumianego obszaru zarządzania finansami.

[:en]

Graduated from the Faculty of Law and Administration of University of Warsaw and postgraduate studies – Warsaw School of Economics (Finance)
and Kozminski University (Management in administration).
A member of the Coalition for Cashless Transactions and Micropayments.
At the City Hall since 2007, responsible for cash management
 of the City’s budget, funding from International Financial Institutions and banking services for the City;
engaged in researching and implementing new solutions for the broadly defined financial management.

[:]