Jolanta Rycerz

[:pl]Absolwentka Akademii Ekonomicznej im.Oskara Langego we Wrocławiu, kierunek bankowość i finanse.

We wrześniu 2012 roku rozpoczęła pracę w First Data Polska SA, jako Dyrektor Departamentu Sprzedaży i Doradztwa w Pionie Usług Bankowych. Od roku 2014 pracuje jako Dyrektor Pionu Sprzedaży Usług Bankowych, gdzie odpowiada za sprzedaż produktów i usług dla sektora finansowego, budowanie długofalowych relacji z klientami i rozwój biznesu.

Od początku kariery zawodowej jest związana z bankowością. Karierę rozpoczęła w 1992 roku w bankowości detalicznej. W latach 1999 – 2005 budowała bankowość detaliczną Banku Handlowego w Warszawie (handlobank), później Citibank. Jako Dyrektor Regionalny zarządzała bankowością detaliczną, private banking CitiGold, siecią sprzedaży własnej i zewnętrznej.

W latach 2005 -2007 jako Dyrektor Zarządzający w Getin Banku budowała nową sieć sprzedaży połączonych banków.Odpowiadała za sprzedaż detaliczną i MSP, za rozwój placówek bankowych oraz zewnętrzną sieć sprzedaży.

W PKO BP jako Doradca Zarządu uczestniczyła we wdrażaniu „Nowej Strategii” jako kierownik projektu „Nowe standardy sprzedaży i cross sell”. Następnie jako Dyrektor Zarządzający Pionu Sprzedaży odpowiadała za obszary:detaliczny, hipoteczny, MSP, private banking i za agencje PKO oraz pośredników. Jednocześnie pełniła funkcję Członka Rady Nadzorczej Kredobanku na Ukrainie.

Od 2008 roku brała udział w uruchamianiu Allianz Bank Polska SA. Współpracowała przy tworzeniu procesów operacyjnych i kreowaniu produktów bankowych. Jako Członek Zarządu odpowiedzialna była za wdrożenie produktów dla sieci sprzedaży, sprzedaż produktów własnych i grupy Allianz oraz uruchomienie sieci placówek własnych banku.[:en]Jola is a graduate of banking and finance from Wroclaw University of Economics and joined First Data Poland as Manager of Sales and Consulting in the Bank Services Division in 2012. Since 2014, as Managing Director of Global Financial Solutions, Jolahas been responsible for sales of products and services to the financial sector, creating long-term relationships and business development.

Throughout her career she has held the position of Regional Manager contributing to the development of retail banking at Bank Handlowy,Warsaw (formerlyCitibank)and as Managing Director of Getin Bank she developed a new chain of retail banks in addition to being responsible for retail sales and SMEs, development of branch offices and outsourced sale chains. Jola has also served as an advisor to the Management Board at the Polish national bank, PKO BP and, subsequentlyasManaging Director Sales Department at this bank, she was responsible for the areas of retail, mortgage and private banking, SMEs and for PKO agencies and intermediaries. Jola has also served as a member of the Supervisory Board at Kredobank in Ukraine.

During 2008 Jolawas instrumental in the launch of Allianz Bank Poland and contributed to the development of operation processes and bank products. As a member of the Management Board she was responsible for product implementation in the sales chain, sales of own products and Allianz group products as well as for launching an own branch office chain.

Jola enjoys travelling, literature and fine dining.[:]