Kamil Pluskwa-Dąbrowski

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, adwokat. Wyspecjalizowany
w prawie konsumenckim, telekomunikacyjnym i energetycznym. Z Federacją Konsumentów związany
od 2001 r., początkowo jako prawnik ds. telekomunikacyjnych i rynku IT, następnie Dyrektor Biura
Prawnego FK. Obecnie, od 2011 r. Prezes Zarządu – Rady Krajowej Federacji Konsumentów. Członek
Zarządu europejskiej organizacji konsumenckiej BEUC. Autor publikacji poświęconych ochronie praw
konsumenta.

Graduate of Warsaw University, Faculty of Law and Administration, attorney in law. Specialized in
consumer, telecom and energy law. Working for Polish Consumer Federation from 2001, at the
beginning as a lawyer on telecoms and IT, than as Legal Bureau Director. At present, from 2011,
President of the Board – National Council of Consumer Federation. Author of several publications
dedicated to consumer rights protection.