Kamila Kaliszyk

Odpowiada za pion rozwoju akceptacji kart płatniczych i kontakty ze sprzedawcami detalicznymi, agentami rozliczeniowymi, instytucjami samorządowymi i administracją publiczną.

Kamila dołączyła do firmy w 2000 roku, jako Technology Account Manager. Później, już jako Senior Account Manager, była odpowiedzialna za rozwój biznesowy i współpracę z większością polskich banków. Brała również udział we wprowadzaniu kart World Mastercard i budowaniu programu lojalnościowego World Mastercard Rewards.

Przed dołączeniem do Mastercard pracowała w Banku Pekao S.A. oraz Invest Banku S.A.

Kamila jest absolwentką ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Szczecinie. Aktywnie działa na rzecz wspierania kobiet w biznesie, m.in. uczestnicząc jako liderka w globalnym programie Mastercard Women Leadership Network.

She is responsible for the department of payment cards acceptance development and for contacts with retailers, acquirers, local governments and public administration.

Kamila joined the company in 2000 as Technology Account Manager. Later, as Senior Account Manager, she was responsible for business development and cooperation with most Polish banks. She has also participated in the introduction of World Mastercard cards and in the development of the World Mastercard Rewards loyalty program.

Prior to joining Mastercard, she worked for Bank Pekao S. A. and Invest Bank S. A.

Kamila is a graduate of economics at the University of Economics in Szczecin. She is active in supporting women in business, including being a leader in the global Mastercard Women Leadership Network program.