Karolina Marzantowicz

[:pl]Entuzjastka najnowszych technologii i innowacji, specjalizująca się w projektach transformacji cyfrowej oraz tworzeniu nowoczesnych koncepcji biznesowych i rozwiązań informatycznych. Doradca technologiczny wielu firm i instytucji, głównie z sektora bankowego i finansowego. IBM Distinguished Engineer, IBM Academy of Technology Member, obecnie na stanowisku Dyrektora ds. Technologii na Europę Środkowo-Wschodnią. Aktywnie rozwija zespół i projekty IBM Blockchain. Uznana prelegentka na krajowych i światowych konferencjach, autorka licznych publikacji branżowych i gościnny wykładowca uniwersytecki.[:en]An enthusiast of the latest technologies and innovations, specializing in digital transformation projects and creating modern business concepts and IT solutions. A technology adviser to many companies and institutions, mainly from the financial sector. IBM Distinguished Engineer, IBM Academy of Technology Member, currently holds the position of IBM CEE Chief Technology Officer. She develops actively IBM Blockchain Team and Projects. A recognized speaker at national and world conferences, an author of numerous publications and guest lecturer at universities.[:]