Włodzimierz Kiciński

od kwietnia 2017 Wiceprezes Związku Banków Polskich
2015- 2017 Kurator Banku Polskiej Spółdzielczości SA
2012- 2013 KGHM Polska Miedź SA- Wiceprezes Zarządu ds. finansowych
2002- 2012 Nordea Bank Polska SA- Prezes Zarządu
1999- 2002 BGŻ Bank SA- Wiceprezes Zarządu
1995- 1998 Hypo- Bank Polska SA – Wiceprezes Zarządu
1994- 1995 Bayerische Hypotheken-und Wechsel-Bank AG, Monachium- Doradca
1991-1994 Narodowy Bank Polski – Dyrektor Departamentu Zagranicznego

Ukończył studia na Wydziale Handlu Zagranicznego SGH i na Wydziale Mechaniczno -Technologicznym Politechniki Warszawskiej. Studia podyplomowe odbył w Instytucie Teorii Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Jana Gutenberga w Moguncji. Ukończył również INSEAD Advanced Management Program w Fontainebleau. W latach 2009- 2011- Członek Komitetu Wykonawczego na Polskę, Rosję i kraje bałtyckie w Grupie NORDEA. Powołany w skład rad nadzorczych krajowych przedsiębiorstw i międzynarodowych instytucji gospodarczych, m.in. KIR S.A., PEKAO S.A., PZU S.A., KGHM International.