Krzysztof Klimczak

Współzałożyciel i prezes ZenCard – pierwszego polskiego fintech-u kupionego przez
polski bank. Odpowiedzialny za całość operacji, finansów, aspekty prawne z mocnym
wsparciem dla pozostałych obszarów: produktu, sprzedaży, marketingu i technologii.
Specjalista w zarządzaniu ludźmi i IT z 20-letnim doświadczeniem w bankowości.
Karierę rozpoczął w Biurze Maklerskim Banku Gdańskiego, gdzie odpowiadał za
wdrożenia systemów IT. W Societe Generale pełnił funkcję zastępcy Dyrektora
Departamentu IT oraz głównego architekta bezpieczeństwa informatycznego banku. W
2006 roku dołączył do zespołu Toyota Bank Polska jako Dyrektor Departamentu
Informatyki, a następnie objął stanowisko Dyrektora Pionu Wsparcia Biznesu i
Procesów w randze członka zarządu odpowiedzialnego za operacje i IT. Odpowiadał
m.in. za zaprojektowanie i wdrożenie nowej architektury IT potrzebnej do wdrożenia
nowego modelu biznesowego banku. Objęty programem kształcenia kadry zarządzającej
wysokiego szczebla prowadzonym przez Toyota Academy. Ukończył Informatykę na
Politechnice Warszawskiej.